Zaloguj
Reklama

Mleko sojowe w profilaktyce alergii pokarmowej u niemowląt

Autorzy: Osborn DA, Sinn J.
Mleko sojowe w profilaktyce alergii pokarmowej u niemowląt
Fot. ojoimages
(0)

Mieszanki sojowe nie powinny być rekomendowane do profilaktyki alergii u dzieci z grup wysokiego ryzyka alergii.

Reklama

W przypadku wystąpienia objawów alergii na białko mleka krowiego u dziecka karmionego sztucznie, prawidłowym i powszechnie zalecanym postępowaniem powinno być włączenie preparatów mlekozastępczych będących hydrolizatami wysokiego stopnia (kazeiny lub serwatki). Znacznie więcej wątpliwości istnieje przy wyborze mleka dla dzieci nie mających objawów alergii, ale pochodzących z rodzin silnie obciążonych alergią. Wielu autorów zaleca profilaktyczne stosowanie różnego rodzaju hydrolizatów lub mieszanek sojowych. Eksperci Cochrane Database przeanalizowali piśmiennictwo w celu oceny skuteczności mieszanek sojowych w profilaktyce alergii u dzieci. Zidentyfikowano 5 badań zadowalająco spełniających kryteria Evidence Based Medicine. Porównując efekt mieszanek sojowych ze standardowymi mieszankami na bazie mleka krowiego nie wykazano żadnej przewagi mleka sojowego w zakresie częstości występowania objawów alergii, zarówno w 1 roku życia (RR 1.02, 95% CI 0.69-1.49), jak i w latach późniejszych (RR 0.73, 95% CI 0.37-1.44). W pracach porównujących mleko sojowe z hydrolizatami kazeiny lub serwatki wykazano wyraźnie lepszy efekt profilaktyczny hydrolizatów. Niemowlęta z rodzin obciążonych alergią, karmione "profilaktycznie" mieszankami sojowymi cechowały się znacznie częstszym występowaniem skórnych zmian alergicznych (RR 2.34, 95% CI 1.51-3.62). Także oceniając łącznie wszystkie objawy alergiczne, karmienie mlekiem sojowym wiązało się z częstszym występowaniem objawów, zarówno w niemowlęctwie (RR 1.67, 95% CI 1.03-2.69), jak i w wieku późniejszym (RR 1.55, 95% CI 1.02-2.35). Na podstawie tych analiz autorzy stwierdzają, że mieszanki sojowe nie powinny być rekomendowane do profilaktyki alergii u dzieci z grup wysokiego ryzyka alergii.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Cochrane Database Syst Rev. 2004;(3):CD003741

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze