Zaloguj
Reklama

Ministerstwo zdrowia wprowadziło nowe rozwiązania na szpitalnych oddziałach ratunkowych

Szpital
Fot. panthermedia
Szpital
(0)

Od 1 lipca br. obowiązuje nowy system przyjęć na szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR). Ma on za zadanie poprawić bezpieczeństwo pacjentów i organizację pracy personelu medycznego.

Reklama

Według nowego rozporządzenia na SOR zostaną przyjęci pacjenci:

  • zgłaszający się samodzielnie,
  • przywiezieni przez zespoły ratownictwa medycznego, jednostki współpracujące z systemem, zespoły wyjazdowe w ramach zabezpieczenia imprez masowych,
  • przywiezieni przez zespoły w ramach działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz zespoły transportu sanitarnego na podstawie zlecenia lekarza, w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

System segregacji pacjentów

W największych szpitalnych oddziałach ratunkowych w Polsce pacjent będzie poddany ocenie pilności przyjęcia przez triażystę – wykwalifikowanego pracownika medycznego w wyznaczonym na SOR-ze pomieszczeniu. Informatyczny system koordynujący TOPSOR ma ruszyć 1 października. Pacjent będzie kwalifikowany do jednej z pięciu kategorii oznaczonych kolorem. 

Przydzielony kolor ma oznaczać stopień pilności oczekiwania na wizytę lekarską oraz wskazać maksymalny czas przyjęcia pacjenta:

  • Kolor czerwony oznaczać będzie natychmiastową pomoc, w takim przypadku pacjent będzie przyjmowany poza kolejnością,
  • Kolor pomarańczowy to bardzo pilna pomoc - czas oczekiwania do 10 minut, 
  • Kolor żółty - pomoc pilna, czas oczekiwania do 60 minut,
  • Kolor zielony - pomoc odroczona, czas oczekiwania do 4 godzin,
  • Kolor niebieski - wyczekujący, czas oczekiwania do 6 godzin.

Osoby oczekujące w SOR będą pozostawały pod nadzorem personelu odpowiedzialnego za segregację medyczną,  a w razie konieczności poddawane ponownej ocenie stanu klinicznego, nie rzadziej jednak niż co 1,5 godziny. Nowe rozwiązania mają ułatwić wyodrębnienie grupy osób rzeczywiście wymagających pilnej pomocy medycznej, oraz na przekierowanie z oddziału ratunkowego do podstawowej opieki zdrowotnej osób, których stan nie wymaga pilnej interwencji. Jeśli na SOR pojawi się pacjent, u którego podejrzewa się lub stwierdzi chorobę zakaźną, personel zobowiązany jest umieścić go w odizolowanym pomieszczeniu, które również będzie wymagane w oddziale.

Więcej pieniędzy na SOR

Od 1 lipca nastąpi wzrost tzw. stawki bazowej dla SOR-ów. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ stawka zostanie zwiększona o 10 proc.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze