Zaloguj
Reklama

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Autorzy: Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”
Konferencja Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Fot. Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”
Konferencja Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
(0)

Tematem konferencji będzie: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 1-4.

Reklama

Już za kilka tygodni (01-02 grudnia 2017) w Łodzi, na Międzynarodowej Konferencji Naukowej po raz kolejny spotkają się polscy i zagraniczni eksperci specjalizujący się we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci w wieku 1-4.

Z myślą o uczestnikach, tegoroczna konferencja została znacznie rozbudowana o praktyczną część warsztatową, aby zapewnić biorącym w niej udział pediatrom, lekarzom rehabilitacji, lekarzom rodzinnym, fizjoterapeutom, logopedom, neurologopedom, pedagogom, psychologom oraz pozostałym specjalistom zajmującym się wczesną interwencją możliwość wymiany doświadczeń, omówienia przypadków oraz poszerzenia swej wiedzy dzięki pracy z najlepszymi ekspertami.

Pomysłodawcą i organizatorem tego wydarzenia jest Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”, która od kilkunastu lat zajmuje się wieloaspektową terapią dzieci dotkniętych MPD. „Diagnoza zakłóceń rozwoju funkcji poznawczych w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym”, „Ewaluacja zaburzeń rozwojowych (przyczyny kliniczne i strategie terapeutyczne”, „Zasady budowania programu stymulacji rozwoju w sytuacji zaburzeń rozwojowych”, „Wykorzystanie analizy chodu podczas codziennej pracy terapeutycznej i do korekcji kończyn dolnych w zakresie kostno-stawowym”, „Terapia ręki jako element doskonalący koordynację wzrokowo-ruchową”, „Biomechanika kończyny górnej u dzieci zdrowych i z rozpoznaniem MPD”, „Prymarne funkcje oralne i ich predykcja w obszarze kompetencji komunikacyjnych dziecka dystonicznego”, „Możliwości i wyzwania w terapii dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością”, „Zaburzenia dysfagiczne w świetle ICF-CY oraz GMFCS i EDACS”, „Zaburzenia kontroli posturalnej – zasady postępowania według metody PNF”, „Czym jest metoda presplinting” to tylko niektóre z tematów warsztatów i wykładów grudniowej konferencji prowadzonych przez polskich i zagranicznych ekspertów.

Zakres merytoryczny konferencji obejmie strategie oraz metody terapeutyczne wykorzystywane do stymulacji rozwoju dzieci z różnymi problemami oraz zaburzeniami rozwojowymi, a podczas dwudniowej konferencji uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia swej wiedzy i wymiany doświadczeń z cenionymi ekspertami – międzynarodowymi instruktorami NDT Bobath – Foteini Zografou, Delfini Papazozoglou, Lilianą Klimont, międzynarodowym instruktorem PNF – Moniką Piwnicką, ortotykiem specjalizującym się w analizie chodu i instruktorem NDT Bobath – Eddy Mellaertsem, logopedą i twórcą metody krakowskiej – prof. Jagodą Cieszyńską oraz neurologopedą i instruktorem NDT Bobath – Aleksandrą Ładą. Szeroki zakres omawianych obszarów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wieloaspektowość sprawia, iż konferencja cieszy się zainteresowaniem zarówno lekarzy różnych specjalizacji, terapeutów i fizjoterapeutów, jak również pedagogów, psychologów.

Patronat Honorowy nad konferencją objął Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii oraz Polski Związek Logopedów.

Patronat medilany nad konferencją objęły serwisy EdukacjaMedyczna.pl oraz ForumPediatryczne.pl

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Piśmiennictwo

Informacja prasowa


Reklama
(0)
Komentarze