Zaloguj
Reklama

Małopolskie Warsztaty Gastrologii Dziecięcej

Autorzy: Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii w Krakowie
Małopolskie Warsztaty Gastrologii Dziecięcej
Fot. ojoimages
(0)

1 kwietnia 2006 roku w Krakowie odbędą się II Małopolskie Warsztaty Gastrologii Dziecięcej, w trakcie których zostaną przeprowadzone teletransmisje zabiegów endoskopowych oraz wideo prezentacje interesujących przypadków z zakresu endoskopii przewodu pokarmowego wieku rozwojowego. Programowi zabiegowemu towarzyszyć będą wykłady, a spotkanie zakończy quiz endoskopowy.

Reklama

1 kwietnia 2006 roku w Krakowie odbędą się II Małopolskie Warsztaty Gastrologii Dziecięcej, w trakcie których zostaną przeprowadzone teletransmisje zabiegów endoskopowych oraz wideo prezentacje interesujących przypadków z zakresu endoskopii przewodu pokarmowego wieku rozwojowego. Programowi zabiegowemu towarzyszyć będą wykłady, a spotkanie zakończy quiz endoskopowy.

Za udział w warsztatach przysługuje 7 punktów edukacyjnych Okręgowej Izby Lekarskiej oraz 7 punktów edukacyjnych Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.

Ramowy program warsztatów:

SOBOTA, 1 kwietnia 2006

Godzina 
8:45Otwarcie Warsztatów
09:00-10:30SESJA 1
 Wykład 1. Zapalenie przełyku - dr hab. n. med. I. Ignyś (Poznań)
Transmisja zabiegów endoskopowych - dr med. J. Pertkiewicz (Warszawa)
Wykład 2. Przełyk Barrett'a - prof. dr hab. n. med. J. Reguła (Warszawa)
Transmisja zabiegów endoskopowych - dr med. J. Pertkiewicz (Warszawa)
10:30-11:00Przerwa
11:00-13:00SESJA 2
 Transmisja zabiegów endoskopowych - dr med. J.Pertkiewicz (Warszawa)
Wykład 3. Oparzenia przełyku - dr hab. n. med. D. Celińska-Cedro (Warszawa)
Transmisja zabiegów endoskopowych - dr med. J.Pertkiewicz (Warszawa)
Wykład 4. Diagnostyka refluksu:
- Impedancja - dr n. med. M. Sładek (Kraków)
- Bilitec - dr n. med. E. Toporowska-Kowalska (Łódź)
Wykład 5. Endoskopowe leczenie choroby refluksowej - dr med. J. Pertkiewicz (Warszawa)
13:00-14:00Przerwa
14:00-15:30SESJA 3
  Transmisja zabiegów endoskopowych - dr med. J. Pertkiewicz (Warszawa)
Wykład 6. Postępowanie z ciałami obcymi górnego odcinka przewodu pokarmowego - dr n. med. S. Pieczarkowski (Kraków)
Prezentacja przypadków endoskopowych/Trudne sytuacje w endoskopii - opinie ekspertów
15:30-16:00Quiz endoskopowy
16:00-16:30Podsumowanie i zakończenie Warsztatów

Organizatorzy:
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii CM UJ
Sekcja Motoryki Przewodu Pokarmowego i Sekcja Endoskopii PTGHiŻD
pod patronatem:
Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Miejsce obrad:
Aula im. Prof. Macieja Leona Jakubowskiego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, ul. Wielicka 265

Adres Komitetu Organizacyjnego:
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Instytutu Pediatrii CM UJ
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
tel. (012) 657 40 12, fax (012) 658 10 88
e-mail: [email protected]

Zasady zgłoszeń uczestnictwa:
Opłatę w wysokości 50 zł należy wnieść na konto: Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie "O Zdrowie Dziecka" nr: 73160010130002001160707001 w Fortis Banku, z dopiskiem gastro
Rejestracji można dokonywać mailem lub na miejscu obrad.

Reklama
(0)
Komentarze