Zaloguj
Reklama

Mała masa urodzeniowa u noworodków

Autorzy: Ewa Chodkowska
Sen u niemowlaka
Fot. Panthermedia
Sen u niemowlaka
(0)

Poród przed upływem 37 tygodnia ciąży, określa się mianem porodu przedwczesnego, a noworodka jako wcześniaka.

Reklama

Biorąc pod uwagę czas trwania ciąży i masę ciała noworodków, całą ich populacje można podzielić na takie grupy jak:

 1. Urodzone z niedoborem masy ciała w stosunku do czasu trwania ciąży (poniżej 10. Percentyla)
 2. Z prawidłową masą ciała, czyli między 10. a 90. Percentyla w stosunku do czasu trwania ciąży
 3. Z dużą masą ciała, czyli powyżej 90 percentyla dla czasu trwania ciąży.

  Wśród dzieci, których masa ciała wynosi poniżej 2500g można wyróżnić:
 • noworodki z prawidłowym przyrostem masy ciała, ale urodzone przed 37. tygodniem ciąży (wcześniaki z prawidłową masą ciała)
 • dzieci z zahamowaniem wewnątrzmacicznego wzrostu, które urodziły się po 37. tygodniu ciąży (niedobór masy ciała)
 • noworodki z opóźnieniem wewnątrzmacicznego wzrostu urodzone przed 37. tygodniem ciąży (wcześniaki z niedoborem masy ciała)

Głównymi czynnikami wpływającymi na małą masę ciała noworodka są:

 1. U matki przed ciążą: niski wzrost i mała masa ciała, przewlekłe choroby oraz wady macicy.
 2. Ciążowe: ciąża mnoga, niedokrwistość, przedwczesne pęknięcie błon płodowych.
 3. Społeczno-środowiskowe: alkoholizm, narkomania, nieplanowana ciąża, przewlekły stres fizyczny i psychiczny.
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • Pediatria. Podręcznik dla studentów Redakcja nauka prof. Dr hab. N. med. Krystyna Kubicka, prof. Dr hab. N. med. Wanda Kawalec

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze