Zaloguj
Reklama

Krótkoterminowa obserwacja stanu intelektualnego u dzieci po przebytym udarze niedokrwiennym oraz zakrzepicy zatok żylnych mózgu.

Autorzy: Hetherington R, TuffL, Anderson P, Miles B, de Veber G
Krótkoterminowa obserwacja stanu intelektualnego u dzieci po przebytym udarze niedokrwiennym oraz zakrzepicy zatok żylnych mózgu.
Fot. Pantherstock
(0)

Udar niedokrwienny mózgu jest prawdopodobnie czterokrotnie częstszy niż zakrzepica zatok żylnych mózgu oraz wiąże się z gorszym rokowanie w zakresie obrazu neurologicznego niż zakrzepica. Brak jest jednak danych dotyczących funkcjonowania intelektualnego po przebyciu obu tych patologii.

Reklama

Autorzy prezentują krótkoterminową ( średni okres obserwacji 5,8 miesiąca ) ocenę funkcjonowania intelektualnego u 47 dzieci po przebytym udarze niedokrwiennym  mózgu oraz 25 po przebytej zakrzepicy zatok żylnych mózgu. Rodzaj udaru nie odpowiadał uzyskanym wynikom badań psychologicznych. Rozwój intelektualny mieścił się w zakresie przeciętnej niezależnie od tego, czy dziecko przebyło udar mózgu czy też zakrzepicę zatok żylnych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J Child Neurol 2005; 20 (7) : 553-9

Reklama
(0)
Komentarze