Zaloguj
Reklama

KONFERENCJA: Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) - patronat Medforum

KONFERENCJA: Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) - patronat Medforum
Fot. medforum
(0)
Z przyjemnością informujemy, że Grupa Medforum (Forum Pediatryczne) została oficjalnym patronem Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)".
Reklama
Kilka słów od organizatorów Konferencji:
 
W imieniu organizatorów, chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)", która odbędzie się 10 kwietnia 2006 roku w Warszawie. Chcielibyśmy, aby konferencja okazała się przydatna psychologom, pedagogom, lekarzom i wszystkim profesjonalistom stykającym się z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej.
 
Wobec wielu kontrowersji wobec sposobów i miejsc stawiania diagnozy ADHD, wydaje się pilnie potrzebne zorganizowanie spotkania poświęcone metodom diagnostycznym, przedstawienie istniejących w tej dziedzinie standardów i omówienie metod dostępnych w Polsce. Ponieważ zespół nadpobudliwości psychoruchowej (zaburzenie hiperkinetyczne, ADHD) jest najczęstszym zaburzeniem psychicznym wśród dzieci i młodzieży szkolnej, a zarazem nie ma żadnego pojedynczego testu, ani badania laboratoryjnego pozwalającego na jednoznaczne postawienie rozpoznania, tym większa rola przypada badaniu klinicznemu wspomaganemu ustrukturyzowanym lub częściowo ustrukturyzowanym wywiadem.
 
W konferencji wezmą udział jako wykładowcy zarówno psychologowie jak i psychiatrzy dziecięcy. Pierwsza część konferencji będzie częścią wykładową, w czasie której zaprezentowane zostaną różne metody diagnostyczne użyteczne w rozpoznawaniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, zaś cześć druga będzie miała charakter warsztatowy, pozwalający na zajęcie się w mniejszych grupach tak istotnymi tematami jak diagnoza różnicowa ADHD i stawiania rozpoznań mnogich, kontrowersje wokół nauczania indywidualnego dzieci z ADHD, proces diagnozy dziecka z ADHD w Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej, czy wreszcie uregulowania prawne dotyczące dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole.
 

dr hab. med. Tomasz Wolańczyk, prof. AM
Przewodniczący Komisji Naukowej ADHD
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Kierownik Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego
Akademii Medycznej w Warszawie
 
 
więcej informacji: strona domowa konferencji
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Grupa Medforum

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze