Zaloguj
Reklama

Kolonizacja przewodu pokarmowego przez bakterie Klebsiella pneumoniae u noworodków poddawanych intensywnej terapii

Autorzy: Desimoni MC, Esquivel GP, Merino LA.
Kolonizacja przewodu pokarmowego przez bakterie Klebsiella pneumoniae u noworodków poddawanych intensywnej terapii
Fot. panthermedia
(4)

Bakteria Klebsiella pneumoniae może być powodem poważnych infekcji uogólnionych u noworodków. Jak wykazali lekarze z Argentyny bardzo wiele noworodków leczonych w Oddziałach Intensywnej Terapii Noworodków (NICU) wykazuje kolonizację jelit tą groźną bakterią.

Reklama

Bakteria Klebsiella pneumoniae może być powodem poważnych infekcji uogólnionych u noworodków. Jak wykazali lekarze z Argentyny bardzo wiele noworodków leczonych w Oddziałach Intensywnej Terapii Noworodków (NICU) wykazuje kolonizację jelit tą groźną bakterią. W hodowli 425 próbek kału pochodzących od noworodków leczonych w NICU szczepy Klebsiella pneumoniae stwierdzono aż w 66% próbek. Aż 82,5% szczepów bakterii wykazywała obecność beta-laktamaz o rozszerzonym spektrum, odpowiedzialnych za oporność na antybiotyki (Extended-spectrum b-lactamases: ESBL). Najczęstsza była oporność na gentamycynę (97,3%) i amikacynę (71,4%). Natomiast 100% szczepów było wrażliwych na cefoxitin i imipenem, a ponad 90% było wrażliwych na ciprofloksacynę oraz piperacylinę z tazobaktamem.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • dr med. Jarosław Kwiecień, specjalista pediatra, adiunkt I Katedry Pediatrii w Zabrzu Śląskiej AM

Źródło tekstu:

  • Enferm Infecc Microbiol Clin. 2004 Nov;22(9):507-11.

Adres www źródła:


Reklama
(4)
Komentarze