Zaloguj
Reklama

Kiedy chłopcy przestają rosnąć?

Nastolatek
Fot. shutterstock
Nastolatek
(4)

Tempo procesów dojrzewania u dzieci jest dość zróżnicowane i stanowi niejako ich cechę osobniczą. Pewne jednak uogólnienia zasadniczo występują i rzeczywiście wyróżnia się pewne średnie, jak chociażby przeciętny wiek, w którym chłopcy przestają rosnąć. Jaki to jednak jest wiek i co może wpływać na to, że chłopiec zaczyna rosnąć zbyt późno niż przeciętnie?

Reklama

Chłopcy zaczynają dojrzewać później niż dziewczynki – i to zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Kiedy jednak w ogóle spodziewać się rozpoczęcia pokwitania u chłopca? Otóż jednej, konkretnej ilości lat, w której dziecko powinno już zacząć dojrzewać, po prostu się nie wyróżnia – jest to aspekt wyjątkowo osobniczy. Chłopcy ogólnie wchodzą w okres dojrzewania pomiędzy 8. a 14. rokiem życia, średni zaś wiek, w którym rozpoczyna się u chłopców dojrzewania płciowe, to 12 lat.

Skok pokwitaniowy – czyli etap pokwitania u chłopca, w którym dochodzi do największych zmian wysokości ciała – zachodzić może w różnym czasie, najbardziej intensywne zmiany zachodzą jednak u chłopców w ciągu roku, dwóch od wejścia przez nich w okres dojrzewania.

Podobnie jak w różnym wieku może rozpoczynać się okres dojrzewania płciowego, tak i sam okres dojrzewania u chłopców może trwać przez różną liczbę lat. Okazuje się bowiem, że nastolatek może być w okresie tym zarówno przez 2, jak i nawet przez 5 lat swojego życia. Wpływ na długość okresu dojrzewania ma wiele czynników, wśród których można wspomnieć chociażby o uwarunkowaniach genetycznych i hormonalnych czy o stopniu odżywienia (w przypadku ostatniego różnice dotyczące jego odchylenia mogą zaburzać wzrastanie – opóźnić moment rozpoczęcia dojrzewania, a przez to i wystąpienia skoku pokwitaniowego, może zarówno niedożywienie, jak i otyłość).

Koniec wzrastania, jak wspomniano wyżej, u różnych chłopców może mieć miejsce w niejednakowym czasie. Ostatecznie okazuje się jednak, że najczęściej w okolicy 16. roku życia chłopcy przestają już rosnąć i wtedy właśnie ustala się ich finalny wzrost.

Na koniec warto podsunąć rodzicom jedną ciekawostkę – otóż istnieje możliwość przewidywania, jaki będzie ostateczny wzrost ich syna. W tym celu należy zsumować ze sobą wzrost mamy oraz taty i dodać do tego liczbę 13, a następnie podzielić uzyskaną wartość przez 2. Metoda nie jest w pełni miarodajna, pozwala ona jednak wysunąć co najmniej pewne podejrzenia, ile wyniesie długość ciała syna danych rodziców.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze