Zaloguj
Reklama

Karmienie piersią, mieszanki mlekozastępcze, a zaburzenia z grupy spektrum autyzmu

Autorzy: Schultz ST, Klonoff-Cohen HS, Wingard DL, Akshoomoff NA, Macera CA, Ji M, Bacher C.
Matka opiekująca się dzieckiem
Fot. medforum
Matka opiekująca się dzieckiem
(3)

Przyjmuje się, że zaburzenia z grupy spektrum autyzmu (ASD) są uwarunkowane genetycznie, ale pomimo prowadzonych od wielu lat badań ich etiologią nadal nie jest jasna. W opinii niektórych badaczy wzrastająca ilość pacjentów z ASD wskazuje na znaczący udział czynników środowiskowych – rozważa się wpływ zanieczyszczenia środowiska (głównie w metale ciężkie), rolę atypowych czynników infekcyjnych, farmakoterapii i jej następstw, a nawet szczepień.

 

Reklama

W odpowiedzi na poszukiwanie czynników ryzyka ASD autorzy amerykańscy podjęli próbę oceny związku diety z objawami całościowych zaburzeń rozwoju. W prezentowanym badaniu porównywano wpływ karmienia niemowląt piersią i mieszankami mlekozastepczymi suplementowanymi kwasem dokosahexaenowym / kwasem arachidonowym na rozwój psychoemocjonalny dzieci.  Wysunięto hipotezę, że zarówno mleko matki jak i wzbogacone mieszanki mlekozastępcze obniżają ryzyko wystąpienia cech autystycznych. Badanie przeprowadzono w oparciu o kwestionariusz przeprowadzony drogą internetową wśród rodziców 861 dzieci z ASD oraz 123 z grupy kontrolnej. Karmienie mlekiem matki przez okres ponad 6 miesięcy wyraźnie korelowało z rzadszym występowaniem cech autyzmu (OR 2,48, 95%), natomiast karmienie niemowląt mlekiem modyfikowanym bez suplementacji kwasem dokosahexaenowym i kwasem arachidonowym było częstsze wśród pacjentów, u których rozpoznano ASD. Autorzy apelują o rozważenie rozpowszechnienia karmienia mlekiem matki również jako elementu profilaktyki schorzeń z grupy ASD.

 


 

 

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze