Zaloguj
Reklama

Jak wykonywać resuscytację u noworodków?

Autorzy: Ewa Chodkowska
Inkubator
Fot. Pantherstock
Inkubator
(0)

Resuscytacja to zespół czynności, których celem jest przywrócenie prawidłowych funkcji mózgu, innych narządów i układów oraz koordynację ich funkcji na poziomie ośrodkowego układu nerwowego.

Reklama

U noworodków główną przyczyną do wykonywania resuscytacji jest niedotlenienie, które wystąpiło w czasie ciąży, porodu lub po urodzeniu. Przed przystąpieniem do resuscytacji należy ocenić czynności oddechowe, pracę serca oraz zabarwienie powłok skórnych.

Etapy Resuscytacji:

 1. Czynności wstępne:
 • ochrona noworodka przez oziębieniem,
 • oczyszczenie górnych dróg oddechowych,
 • stymulacja mechaniczna skóry w celu pobudzenia oddychania
 1. Zapewnienie wentylacji płuc: 
 • za pomocą worka samorozprężającego i maski twarzowej 
 • po intubacji dotchawiczej - wentylacja kontrolowana
 1. Stymulacja serca (bradykardia < 80 uderzeń na minutę)
 2. Leczenie farmakologiczne.

Głównymi założeniami resuscytacji jest zapewnienie prawidłowego utlenowania oraz przywrócenie prawidłowych funkcji narządów i układów.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • Pediatria. Podręcznik dla studentów Redakcja nauka prof. Dr hab. N. med. Krystyna Kubicka,
  prof. Dr hab. N. med. Wanda Kawalec

Reklama
(0)
Komentarze