Zaloguj
Reklama

Jak uznać ojcostwo i na czym to polega?

Autorzy: www.testDNA.pl
Ojciec z dzieckiem
Fot. Panthermedia
Ojciec z dzieckiem
(0)

Uznanie ojcostwa jest poważną decyzją – mężczyzna, który zdecyduje się uznać dziecko, stanie się jego prawnym ojcem. To oznacza, że będzie m.in. brał udział w opiece nad nim i wychowaniu czy płacił alimenty (jeśli zajdzie taka konieczność). Przed uznaniem ojcostwa niezbędna jest całkowita pewność. Jak zatem uznać ojcostwo i jakie ma to konsekwencje?

Reklama

Na czym polega uznanie ojcostwa?

Uznanie ojcostwa dotyczy dzieci urodzonych w związku pozamałżeńskim, które nie mają innego prawnego ojca. Polega na złożeniu przez mężczyznę dobrowolnego oświadczenia, że jest ojcem i na potwierdzeniu tego oświadczenia przez matkę dziecka (która ma na to 3 miesiące). Oświadczenie składa się najczęściej w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC). Co ważne: uznać ojcostwo można jeszcze w ciąży.

Jak uznać ojcostwo?

Tak naprawdę uznanie ojcostwa nie jest trudne – swoje oświadczenia rodzice mogą złożyć jednocześnie w czasie jednej wizyty w USC i większość z tego korzysta. Konieczne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów: tożsamości, zaświadczenia o stanie cywilnym matki (musi być panną, wdową bądź rozwódką – min. 300 dni od ustania małżeństwa) i danych na temat dziecka, które zostaną przekazane ustnie. A jeśli dziecko nie pojawiło się jeszcze na świecie? Należy przynieść zaświadczenie lekarza o ciąży.

Konsekwencje uznania ojcostwa – jakie są?

Gdy mężczyzna uzna ojcostwo, nabywa do dziecka prawa rodzicielskie (i inne, np. o współdziedziczeniu) oraz obowiązki prawne. Musi więc ponosić odpowiedzialność (w tym finansową) i opiekować się dzieckiem na każdej płaszczyźnie.

Co stanie się jednak w momencie, gdy po uznaniu ojcostwa okaże się, że ojcem biologicznym jest ktoś inny? Z czasem będzie trudniej rozwiązać sprawę – gdy mężczyzna przywiąże się do dziecka i odwrotnie, dlatego dla dobra całej rodziny warto mieć pewność w odpowiednim momencie. Co więcej, zapłacone alimenty i inne środki finansowe nie zostaną zwrócone.

Nic dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się na wykonanie testu na ojcostwo jeszcze przed uznaniem dziecka. Pewność, jaką daje wynik tego badania, pozwala podjąć odpowiednią decyzję.

Piśmiennictwo

Informacja prasowa


Reklama
(0)
Komentarze