Zaloguj
Reklama

Jak młodzież narkotyzuje się lekami?

Apteczka
Fot. ojoimages
Apteczka
(5)

Coraz więcej młodych ludzi narkotyzuje się lekami dostępnymi bez recepty.

Reklama

Stosowanie leków w celach pozamedycznych jest stosunkowo nowym zjawiskiem w Polsce.

Od 2006 roku pojawiają się doniesienia o ostrych zatruciach lekami wśród młodzieży. Według toksykologów, lekarzy oraz terapeutów uzależnień, zjawisko odurzania się lekami, ma tendencję wzrostową. Związane jest to z łatwym dostępem do informacji o lekach, oraz łatwym sposobem pozyskania ich.

W 2013 roku zostały przeprowadzone badania dotyczące używania przez młodzież w celach pozamedycznych leków nasennych i uspokajających z grupy benzodiazepin, oraz specyfików zawierających dekstrometorfan, pseudoefedrynę/efedrynę oraz kodeinę.

Wyniki badań wskazują na zbyt małą wiedzę rodziców na temat odurzania się lekami. Rodzice nie mieli styczności z żadnymi działaniami profilaktycznymi dotyczącymi stosowania leków bez recepty. Młodzież w porównianiu z dorosłymi ma bardzo dużą wiedzę na temat różnego rodzaju używek i środków odurzających.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze