Zaloguj
Reklama

IV Małopolskie Warsztaty Gastrologii Dziecięcej: komunikat organizacyjny

IV Małopolskie Warsztaty Gastrologii Dziecięcej: komunikat organizacyjny
Fot. medforum
(0)

W dniu 23 – 24 maja 2009 roku odbędą się w Krakowie IV Małopolskie Warsztaty Gastrologii Dziecięcej, których organizatorem jest Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ. Tegoroczna edycja warsztatów poświęcona będzie nowoczesnym metodom diagnostycznym i leczeniu przewlekłych nieswoistych chorób zapalnych jelit.

Reklama

W dniu 23-24 maja 2009 roku odbędą się w Krakowie IV Małopolskie Warsztaty Gastrologii Dziecięcej, których organizatorem jest Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ. Tegoroczna edycja warsztatów poświęcona będzie nowoczesnym metodom diagnostycznym i leczeniu przewlekłych nieswoistych chorób zapalnych jelit.

W pierwszym dniu spotkania omawiane będą: patomechanizm i diagnostyka chorób zapalnych jelit, rekomendacje terapeutyczne dla dzieci i dorosłych z nieswoistymi zapaleniami jelit, terapia biologiczna oraz zakażenia oportunistyczne. W dniu endoskopowym zostaną przeprowadzone teletransmisje zabiegów endoskopowych wraz z prezentacją najnowszych technik endoskopowych. Przewidujemy również prezentacje ciekawych przypadków z zakresu chorób przewodu pokarmowego u dzieci i młodzieży. Zaprezentowane zostaną nowoczesne techniki zabiegów endoskopowych.

Miejsce obrad:

Aula im. Prof. Macieja Leona Jakubowskiego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, ul. Wielicka 265

Zasady zgłoszeń uczestnictwa:

Opłaty: 100 zł w tym wieczór towarzyski Wpłat należy dokonywać na konto: Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie „O Zdrowie Dziecka”; nr konta: 73160010130002001160707001 Fortis Bank z dopiskiem: gastro

Rejestracji można dokonywać drogą elektroniczną lub na miejscu obrad

Adres Komitetu Organizacyjnego IV Małopolskich Warsztatów Gastrologii Dziecięcej

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Instytutu Pediatrii CM UJ
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków

e-mail: [email protected]

Zgłoszenia prezentacji (10 minut, ciekawa kazuistyka motoryczna i endoskopowa, trudne pytania do ekspertów) wraz ze streszczeniami (250 znaków) prosimy przesyłać na adres Komitetu Organizacyjnego do dnia 30.04.2009 r. Prezentacje przypadków prosimy przesyłać pocztą elektroniczną lub na płycie CD, DVD do dnia 30.04.2009 r.

Wymagania programowe: prezentacja Power Point, filmy w postaci plików filmowych (mpeg. avi). W przypadku prezentacji filmowych nie obsługiwanych przez standardowe odtwarzacze pakietu Windows, prosimy o dołączenie plików odtwarzających.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze