Zaloguj
Reklama

Inwazyjne zakażenia Haemophilus influenzae typ B mogą być zagrożeniem dla matek małych dzieci

Autorzy: Farhoudi D, Lofdahl M, Giesecke J.
Inwazyjne zakażenia Haemophilus influenzae typ B mogą być zagrożeniem dla matek małych dzieci
Fot. medforum
(0)

Kobiety wychowujące małe dzieci są grupą ryzyka zagrożoną zakażeniami bakteryjnymi, nabywanymi od przenoszących je dzieci.

Reklama

Kraje skandynawskie jako jedne z pierwszych na świecie wprowadziły powszechne szczepienia przeciwko bakterii Haemophilus influenzae typu B (HiB). Zaowocowało to radykalnym, ponad 90% spadkiem inwazyjnych zakażeń tą bakterią u dzieci (zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie nagłośni, zapalenie płuc, posocznice). Analiza zachorowań na zakażenia Haemophilus influenzae wykonana niedawno w Szwecji wykazała, że wspomniany wcześniej trend spadkowy uległ zahamowaniu. W latach 2002-2003 stwierdzono nawet niewielki wzrost liczby przypadków zakażeń u dzieci w wieku 0-4 lat. Może to być skutkiem nieprzestrzegania zalecenia szczepień ochronnych. Analizując zachorowalność w całym społeczeństwie stwierdzono ponadto ciekawe zjawisko wzrostu zachorowań w grupie osób powyżej 30 roku życia, a zwłaszcza u kobiet (61%). Autorzy sugerują, że są to kobiety opiekujące się małymi dziećmi. Kobiety te nie są odporne na zakażenia HiB, bo nie były jeszcze szczepione w dzieciństwie. Kontaktując się z małymi dziećmi stają się grupą ryzyka zagrożoną zakażeniami bakteryjnymi nabywanymi od przenoszących je dzieci.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Scand J Infect Dis. 2005;37(10):717-22.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze