Zaloguj
Reklama

Hemimelia oraz jej przyczyny

Ręka dziecka i rodzica
Fot. Pantherstock
Ręka dziecka i rodzica
(0)

Hemimelia zaliczana jest do wad wrodzonych, które występują bardzo rzadko. Jakie są przyczyny oraz objawy tej choroby?

Reklama

Wada ta charakteryzuje się brakiem całości lub fragmentu dystalnej części kończyny dolnej bądź górnej. Osoba dotknięta tą wadą wygląda tak jakby miała odciętą kończynę. W chwili obecnej wyróżnia się cztery rodzaje hemimelii: hemimelia strzałkowa, piszczelowa, promieniowa oraz hemimelia łokciowa.
Przyczyną rozwoju tej wady może być zaburzenie w okresie embriogenezy, bądź spontaniczna mutacja genowa (wada może być dziedziczona). Wykazano, iż niektóre czynniki teratogenne mogą zwiększać ryzyko jej wystąpienia, są to m.in.: infekcje wirusowe w okresie ciąży bądź zażywanie niektórych leków.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze