Zaloguj
Reklama

Gorączka u niemowląt

Autorzy: Pantell RH, Newman TB, Bernzweig J, Bergman DA, Takayama JI, Segal M, Finch SA, Wasserman RC
Gorączka u niemowląt
Fot. ojoimages
(0)

Pediatrzy w USA kierują się własną oceną kliniczną w leczeniu niemowląt z gorączką. Choć w omawianej pracy jedynie w 42% przypadków gorączki u niemowląt w wieku do 3 miesięcy pediatrzy postępowali zgodnie z aktualnymi wytycznymi, autorzy stwierdzają, że dokładne stosowanie się do tych wytycznych nie poprawiłoby jakości opieki, a jedynie zwiększyłoby koszty diagnostyki i leczenia.

Reklama

Gorączka jest jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się rodziców do lekarza. 573 Pediatrów z Amerykańskiego Towarzystwa Pediatrycznego udostępniło dokumentację medyczną dotyczącą 3066 niemowląt, które zgłosiły się do nich z powodu podwyższonej temperatury ciała. Były to dzieci w wieku do 3 miesięcy, z temperaturą powyżej 38 C, zgłaszające się w okresie 28.02.1995 - 24.04.1998 roku.

36% z nich wymagało hospitalizacji, 75% - wykonania podstawowych testów laboratoryjnych, 57% leczono antybiotykami. 64% leczono ambulatoryjnie. Posocznicę stwierdzono u 1,8% a zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u 0,5%. Wśród dzieci w dobrym stanie ogólnym, z temperaturą poniżej 38,6°C, w wieku powyżej 25 dnia zapalenie opon lub posocznicę stwierdzono tylko w 0,5%.

Wśród przyczyn gorączki wyróżniono: infekcję dróg moczowych - 5,4%, zapalenie ucha środkowego- 12,2%, infekcje górnych dróg oddechowych - 25,6%, zapalenie oskrzelików- 7,8%, ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy - 7,2%.

Należy podkreślić, że 61 z 63 dzieci z zapaleniem opon mózgowych/posocznicą było leczonych właściwie od pierwszej wizyty antybiotykami.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze