Zaloguj
Reklama

Gdy dziecko połknie przedmiot...

Dziecięce zabawy
Fot. ojoimages
Dziecięce zabawy
(5)

Ciało obce w przewodzie pokarmowym u dziecka znaleźć się może na skutek przypadkowego połknięcia jak również na skutek celowego działania dziecka.

Reklama

Zazwyczaj połknięcia różnych przedmiotów dotyczą dzieci poniżej 4 roku życia, jednak nie można wykluczyć z tej grupy starszych dzieci. Najczęściej połykanymi przedmiotami są monety, małe części zabawek lub inne drobne przedmioty nieodpowiednio zabezpieczone lub po porostu dane dziecku do zabawy. Bardzo dużą rolę w tego typu sytuacjach odgrywa nadzór rodziców jak również ich rozwaga np. w dobieraniu zabawek dla dziecka, odpowiednich dla jego wieku biorąc pod uwagę skłonności dzieci do wkładania różnych przedmiotów do nosa, ucha czy buzi. Należy mieć na względzie nie tylko sam fakt połknięcia przez dziecko jakiegoś przedmiotu ale również to, iż przedmioty takie jak baterie, magnesy czy monety, w środowisku żołądka wchodzą w interakcję w płynami tam obecnymi i mogą powodować zagrożenie dla śluzówki żołądka, oparzenia chemiczne oraz martwicę.

Przy podejrzeniu połknięcia jakiegoś przedmiotu przez dziecko ważne jest badanie laryngologiczne, wywiad oraz objawy. Wykonywane jest również często badanie RTG potwierdzające wielkość, kształt i umiejscowienie przedmiotu. Kolejnym krokiem jest badanie endoskopowe oraz usunięcie ciała obcego. Dalsze postępowanie lub podjęcie decyzji o innym sposobie usunięcia ciała obcego zależne jest od uszkodzeń mechanicznych i stanu dziecka. [1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Ciała obce w przewodzie pokarmowym u dzieci” Leokadia Bąk-Romaniszyn, Elżbieta Czkwianianc, Ewa Małecka-Panas [w:] Przegląd Gastroenterologiczny 2008; 3 (4)

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze