Zaloguj
Reklama

Etiologia wrześniowych zaostrzeń astmy oskrzelowej

Autorzy: Johnston NW, Johnston SL, Duncan JM, Greene JM, Kebadze T, Keith PK, Roy M, Waserman S, Sears MR.
Etiologia wrześniowych zaostrzeń astmy oskrzelowej
Fot. ojoimages
(0)

Wydaje się, że za falę zaostrzeń astmy oskrzelowej, stwierdzanych we wrześniu każdego roku, odpowiadają infekcje wirusowe układu oddechowego.

Reklama

Epidemiolodzy od dawna zwracali uwagę na wyraźny wzrost częstości zaostrzeń astmy (w tym wzrost częstości hospitalizacji) występujący we wrześniu każdego roku. Podejrzewano nawet, że istotną rolę mogą grać czynniki psychologiczne związane z pójściem do szkoły po wakacjach. Zbadano 57 dzieci z 'wrześniowym' zaostrzeniem astmy oraz 157 dzieci z astmą bez zaostrzenia, stanowiących grupę kontrolną. Ludzki pikornawirus stwierdzono u 52% z grupy badanej i 29% z grupy kontrolnej (p=0.002). Łącznie infekcje wirusowe wykazano u 62% badanych i 41% w grupie kontrolnej (p=0.011). Ponadto w grupie mającej 'wrześniowe' zaostrzenia astmy rzadziej stosowano wziewne kortykosterydy (49% vs 85%; P < 0.0001) oraz preparaty antagonistów receptorów leukotrienów (9% vs 21%; P = 0.04). Wydaje się, że za falę zaostrzeń astmy oskrzelowej, stwierdzanych we wrześniu każdego roku, odpowiadają infekcje wirusowe układu oddechowego. Profilaktyka w postaci stosowania wziewnych sterydów i/lub leków antyleukotrienowych może istotnie zmniejszyć częstość zaostrzeń astmy stwierdzanych co roku we wrześniu.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J Allergy Clin Immunol. 2005 Jan;115(1):132-8.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze