Zaloguj
Reklama

Epidemiologia zaburzeń odżywiania u nastolatków na Węgrzech

Autorzy: Tolgyes T, Nemessury J.
Epidemiologia zaburzeń odżywiania u nastolatków na Węgrzech
Fot. Pantherstock
(0)

Co najmniej 3% nastolatków na Węgrzech wykazuje tendencję do zaburzeń odżywiania pod postacią anoreksji lub bulimii.

Reklama

Większość publikacji oceniających epidemiologię anoreksji i bulimii u nastolatków dotyczy USA i Europy Zachodniej. Ponieważ zaburzenia odżywiania zależą w dużym stopniu od warunków środowiskowych, podejrzewa się, że te dane mogą nie być adekwatne do krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Z tego powodu lekarze węgierscy podjęli się badania epidemiologicznego oceniającego częstość występowania różnych zaburzeń odżywiania u nastolatków w Budapeszcie i Pecsu. Zbadano dwie grupy: populację ogólną oraz uczniów szkoły baletowej. W populacji ogólnej nie wykryto aktualnie żadnego ostrego przypadku anoreksji, ale tendencję do zachowań anorektycznych wykazano u 3% dziewcząt. U około 4,5% dziewcząt i 0,8% chłopców stwierdzono subkliniczne (niepełne) cechy bulimii, a pełne objawy bulimii potwierdzono u około 0,6% badanych. W podgrupie uczennic szkoły baletowej zachowania anorektyczne stwierdzono aż u 25% dziewcząt. Łącznie częstość występowania zaburzeń odżywiania na Węgrzech oceniono jako porównywalną z danymi z USA i Europy Zachodniej.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2004 Aug;39(8):647-54.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze