Zaloguj
Reklama

Epidemiologia wewnątrzszpitalnych zakażeń krwi w Polsce

Autorzy: Wojkowska-Mach J, Siewierska M, Bulanda M, Rozanska A, Grabowski ML, Heczko PB.
Epidemiologia wewnątrzszpitalnych zakażeń krwi w Polsce
Fot. medforum
(5)

Najwyższą śmiertelność w przypadkach posocznic obserwuje się u noworodków i u pacjentów oddziałów intensywnej terapii.

Reklama

Zakażenia krwi (posocznice) są poważnym problemem zdrowotnym. Szczególnie narażeni są: pacjenci przewlekle i poważnie chorzy, unieruchomieni, cewnikowani oraz noworodki. Wiele zakażeń jest zakażeniami wewnątrzszpitalnymi. Polska Grupa Zakażeń Szpitalnych przeanalizowała 332 przypadki takich zakażeń. Najwyższą śmiertelność obserwowano u noworodków i pacjentów oddziałów intensywnej terapii. Łączna śmiertelność w zakażeniach krwi wynosiła 9,1%. Najczęstszą przyczyną zakażeń był gronkowiec złocisty (19,6%), z czego 60% to były szczepy metycylinooporne (MRSA).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Przegl Epidemiol. 2004;58(2):253-64.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze