Zaloguj
Reklama

Ekspozycja na telewizję i jej związek z zaburzeniami snu u 5-6 letnich dzieci

Autorzy: E. J. Paavonen, M. Pennonen, M. Roine, S. Valkonen, A.R. Lahikainen
Ekspozycja na telewizję i jej związek z zaburzeniami snu u 5-6 letnich dzieci
Fot. ojoimages
(0)

Badanie przeprowadzono w celu wykazania wpływu telewizji na jakość snu u dzieci.

Reklama

Analizie poddano losowo wybranych uczestników (321 rodziców dzieci w wieku 5-6 lat). Narzędziem badawczym były kwestionariusze w postaci ankiet, w których zawarto pytania dotyczące rodzaju ekspozycji dziecka na TV, zaburzeń snu i zaistniałych objawów psychiatrycznych. W otrzymanych wynikach najwięcej było wzmianek na temat zaburzeń snu. Wykazano, iż najczęściej wywoływało je zarówno czynne, jak i bierne oglądanie TV (ze szczególnym wskazaniem na programy przeznaczone dla widzów dorosłych).

Zależności stały się jasne, gdy uwzględniono w analizie dodatkowo takie czynniki jak status socjoekonomiczny i przychód rodziny, konflikty rodzinne, plan pracy ojca i występowanie objawów psychiatrycznych u dzieci. Obliczone, tzw. dostosowane ilorazy szans wynosiły odpowiednio 2.91 (95% CI 1.03-8.17) w grupie oglądających biernie TV oraz 3.01 (95% CI 1.13–8.05) w grupie oglądającej czynnie programy dla dorosłych. Powyższe wyniki dowodzą wagi problemu. Lekarze i opiekuni winni zatem poświęcić większą troskę problemowi oglądania telewizji przez dzieci i występującym równocześnie zaburzeniom snu.

 

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Dr n. med. Ilona Kopyta

Źródło tekstu:

  • Journal of Sleep Research Volume 15 Page 154 - June 2006

Reklama
(0)
Komentarze