Zaloguj
Reklama

Dziesięć toksycznych związków chemicznych, które mogą być przyczyną autyzmu

Autorzy: Anna Pyka
Mleko, wapń
Fot. ojoimages
Mleko, wapń
(5)

Naukowcy nawołują do zwiększenia liczby badań, związanych z wykryciem czynników środowiskowych, mogących powodować zaburzenia rozwojowe, takie jak autyzm.

Reklama

National Academy of Sciences informuje, że 3 procent wszystkich neurobehawioralnych zaburzeń u dzieci, takich jak zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), są spowodowane ekspozycją na toksyczne substancje, występujące w środowisku. Kolejne 25 procent jest spowodowane przez inne czynniki środowiskowe i genetyczne. Jednak dokładne przyczyny środowiskowe nie są jeszcze znane.

Duża liczba substancji chemicznych powszechnie używanych, nie przeszła nawet w minimalnym stopniu, oceny potencjalnej toksyczności i jest to poważnym problemem. Wiedza o środowiskowych przyczynach zaburzeń neurorozwojowych jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala ona w większym stopniu zapobiegać tego typu chorobom.

CEHC opracował listę dziesięciu substancji chemicznych znajdujących się w produktach konsumenckich, które są podejrzane o przyczynianie się do rozwoju autyzmu i trudności w uczeniu się:


 1. ołów
 2. metylortęć
 3. PCB
 4. pestycydy fosforoorganiczne
 5. pestycydy chloroorganiczne
 6. związki zaburzające gospodarkę hormonalną
 7. zanieczyszczenia produkowane przez samochody
 8. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
 9. bromowane substancje zmniejszające palność
 10. związki perfluorowane.
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • Environmental Health Perspectives, 2012; DOI: 10.1289/ehp.1104285

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze