Zaloguj
Reklama

Dziecko w hospicjum

Badanie w gabinecie pediatrycznym
Fot. medforum
Badanie w gabinecie pediatrycznym
(5)

W sytuacji kiedy dziecko trafia do hospicjum, niezwykle ważna jest rozmowa rodziców z zespołem medycznym - lekarzem oraz pielęgniarką.

Reklama

Rozmowa ta, ma określić wspólne dla obu stron cele, w taki sposób, by działać z jak największą korzyścią dla dziecka w stanie terminalnym. W opiece paliatywnej kładzie się szczególny nacisk na szacunek dla życia.

Bardzo ważnym elementem jest tu akceptacja nadchodzącej, nieuniknionej śmierci, która powinna być rozpatrywana jako naturalne zakończenie choroby z jaką musi radzić sobie zarówno dziecko jak i jego bliscy. Element ten jest niezwykle istotny w opiece paliatywnej, gdyż pozwala nie stosować uporczywej terapii podtrzymującej jedynie życia małego pacjenta.

Kolejnym celem opieki paliatywnej jest poprawa jakości życia dziecka oraz jego rodziny poprzez leczenie objawów choroby, wsparcie psychologiczne oraz duchowe jak również wsparcie w żałobie. Sytuacja kiedy dziecko trafia pod opiekę hospicjum jest sytuacją wyjątkową. Jest to moment kiedy rozpoznanie jest ustalone a leczenie mające na celu przedłużenie życia zostało zakończone.

Jest to niezwykle trudne zarówno dziecka jak i dla jego rodziców, stąd na opiece paliatywnej spoczywa ogromna odpowiedzialność by realizować wszystkie jej cele i założenia.[1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Domowa opieka paliatywna” J. Słodownik, T. Dangel, [w:] „Pediatria. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa” pod red. A. Radzikowskiego, A. Banaszkiewicz, Warszawa 2008

Reklama
(5)
Komentarze