Zaloguj
Reklama

Dziecięcy Telefon Zaufania – jak szukać pomocy?

Autorzy: Jakub Dróbka
Dziecko uczestniczące w kłótni dorosłych
Fot. Panthermedia
Dziecko uczestniczące w kłótni dorosłych
(0)

Jeśli masz problemy w szkole, czujesz się gnębiony, nie jesteś szczęśliwy w towarzystwie rówieśników czy rodziny? Pamiętaj, że nie jesteś w tym sam!

Reklama

Zadzwoń pod numer 800 12 12 12, jeśli jakakolwiek z wymienionych w artykule przypadłości dotyka ciebie lub twoich bliskich.

Na linii czekają na ciebie profesjonaliści i eksperci, którzy nie wymagają podawania informacji na temat wieku, miejsca zamieszkania czy nazwiska. Dzwoniąc jesteś całowicie anonimowy i nie musisz dzielić się z rozmówcą prywatnymi danymi. Mówisz tyle, ile chcesz i potrzebujesz.

Jeśli wstydzisz się dzwonić będąc dzieckiem, możesz poprosić o telefon rodzica, który poda za ciebie informacje do eksperta.

Telefon jest darmowy, działa 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, bez przerwy.

Zgodnie z informacjami na stronie internetowej Dziecięcego Telefonu Zaufania – https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/ w dni powszednie w godzinach 9-14 dyżurują także następujący specjaliści: 

Poniedziałek – ekspert z zakresu spraw socjalnych m.in.:

 • świadczeń (500 plus, 300 plus, zasiłek i dodatki do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjne itp.);
 • udzielania pomocy społecznej;
 • spraw socjalnych dzieci wychowywanych w różnych formach opieki zastępczej, w czasie sprawowania opieki i po jej ustaniu;
 • działalności domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 • działalności zakładów opiekuńczo-leczniczych dla dzieci;
 • świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
 • warunków pracy małoletnich;
 • spraw mieszkaniowych, lokali zastępczych, socjalnych, eksmisji;
 • działania domów dla matek z małymi dzieci i kobiet w ciąży;
 • funkcjonowania funduszu alimentacyjnego;
 • spraw związanych z niepełnosprawnością nieletnich, rehabilitacją, ochroną zdrowia niepełnosprawnych.

Wtorek – ekspert z zakresu ochrony zdrowia:

 • dostępności do świadczeń zdrowotnych;
 • praw pacjenta małoletniego;
 • środków prawnych przysługujących pacjentom oraz ich przedstawicielom ustawowym /opiekunom w realizacji ich praw.

Środa – ekspert z zakresu prawa rodzinnego i postępowania w sprawach nieletnich oraz prawa i postępowania karnego dotyczącego małoletnich.

Czwartek – ekspert z zakresu edukacji i wychowania:

 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej w przedszkolach, szkołach i placówkach;
 • przemocy rówieśniczej;
 • spraw związanych z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów;
 • indywidualnego nauczania;
 • dowożenia uczniów niepełnosprawnych, jak również innych spraw związanych z organizacją transportu dzieci do szkół;
 • współpracy szkoły z rodzicami;
 • reorganizacji szkół, likwidacji czy łączenia oddziałów;
 • bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz wychowania.

Piątek – ekspert z zakresu prawa rodzinnego i postępowania w sprawach nieletnich oraz prawa i postępowania karnego dotyczącego małoletnich.

Telefon zaufania działa w Polsce juz od 14 lat, jest instytucją w pełni profesjonalną, niekomercyjną i darmową. Odpowiedzi na zadane pytania i pomoc psychologiczna została udzielono już tysiącom dzieci i młodzieży w kraju.

Numer telefonu: 800 12 12 12

Strona internetowa Telefonu Zaufania: https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze