Zaloguj
Reklama

Dieta bezglutenowa u pacjentów z podejrzeniem celiakii, ale bez pełnego zaniku kosmków

Dieta bezglutenowa u pacjentów z podejrzeniem celiakii, ale bez pełnego zaniku kosmków
Fot. Pantherstock
(0)

Autorzy z Finlandii przedstawili historię choroby 23 dorosłych mających objawy sugerujące celiakię. Wszyscy oni mieli dodatni wynik przeciwciał przeciwko endomysium mięśni gładkich (EmA), ale bez wyraźnego zaniku kosmków jelita cienkiego (Marsh stopień I lub II).

Reklama

Kanonem postępowania w diagnostyce i leczeniu celiakii jest obowiązująca od lat zasada, że dietę bezglutenową włącza się u tylko chorych z potwierdzonym w biopsji jelitowej ewidentnym zanikiem kosmków jelita cienkiego (stopień III wg klasyfikacji Marsha). Pacjentom z dodatnimi markerami serologicznymi celiakii oraz prawidłowym, lub nieznacznie zaburzonym obrazem śluzówki jelita zaleca się zwykle kontynuację diety normalnej z okresową kontrolą specjalistyczną. W numerze 3/2009 prestiżowego amerykańskiego miesięcznika “Gastroenterology” opublikowano pracę, której wyniki mogą zapowiadać potrzebę zmiany opisanych powyżej zasad postępowania. Autorzy z Finlandii przedstawili historię choroby 23 dorosłych mających objawy sugerujące celiakię. Wszyscy oni mieli dodatni wynik przeciwciał przeciwko endomysium mięśni gładkich (EmA), ale bez wyraźnego zaniku kosmków jelita cienkiego (Marsh stopień I lub II). Zostali oni losowo podzieleni na dwie grupy: jedna otrzymała natychmiast dietę bezglutenową, w drugiej – zgodnie z dotychczasowym standardem – zalecono kontynuację spożywania glutenu, a po roku wykonano kolejną biopsję jelitową oraz kontrolę miana przeciwciał EmA. Po 12 miesiącach ścisłej obserwacji wykazano, że w grupie stale spożywającej gluten u wszystkich chorych nadal występowały objawy, a kontrolna biopsja wykazała u wszystkich pacjentów pogorszenie obrazu mikroskopowego jelita. W podgrupie, która pomimo braku pełnego zaniku kosmków otrzymała natychmiast dietę bezglutenową, u wszystkich uzyskano znaczącą poprawę kliniczną i spadek miana przeciwciał EmA. Autorzy, wśród których jest jeden z największych autorytetów w dziedzinie celiakii – prof. Markku Maki z Tampere (Finlandia) sugerują, że być może czas już na zmianę kryteriów diagnostyczno-leczniczych celiakii. Zdaniem autorów artykułu osoby mające ewidentne objawy odpowiadające celiakii oraz dodatnie wyniki przeciwciał uznawanych za markery serologiczne celiakii, powinny stosować dietę bezglutenową bez względu na wynik biopsji jelitowej. Jest to oczywiście propozycja nie będąca jeszcze standardem postępowania, ale coraz więcej przesłanek przemawia za poprawnością takiego leczenia.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Kurppa K, Collin P, Viljamaa M, Haimila K, Saavalainen P, Partanen J, Laurila K, Huhtala H, Paasikivi K, Mäki M, Kaukinen K.: Gastroenterology. 2009 Mar;136(3):816-23. Epub 2008 Nov 24.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze