Zaloguj
Reklama

Defekty układu dopełniacza jako przyczyna nawracających infekcji

Autorzy: Delgado-Cervino E, Fontan G, Lopez-Trascasa M.
Defekty układu dopełniacza jako przyczyna nawracających infekcji
Fot. medforum
(0)

Pełna diagnostyka zaburzeń odporności powinna uwzględniać także badanie tzw. układu dopełniacza.

Reklama

Układ odporności składa się z wielu elementów, z których najbardziej znane i najczęściej badane są poziomy immunoglobulin oraz liczba i czynność poszczególnych komórek (limfocyty, granulocyty, makrofagi). Niedocenianym, ale ważnym elementem układu odporności jest też tzw. dopełniacz, czyli układ kilkunastu białek biorących udział w kaskadzie reakcji immunologicznej. Uwarunkowane genetycznie defekty tego układu (polegające zwykle na braku jednego z białek) mogą powodować nawracające poważne infekcje bakteryjne. Naukowcy hiszpańscy opisali niedawno kilku pacjentów, u których występował zupełny brak białka C5, należącego do układu dopełniacza. Następstwem tej mutacji genetycznej były nawracające, ciężkie infekcje bakteryjne (częste zapalenia migdałków, zapalenia płuc, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Mol Immunol. 2005 Jan;42(1):105-11.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze