Zaloguj
Reklama

Czynniki związane z trudnościami w oddawaniu stolca

Autorzy: Schonwald A, Sherritt L, Stadtler A, Bridgemohan C.
Czynniki związane z trudnościami w oddawaniu stolca
Fot. medforum
(0)

Wydaje się, że trudności w treningu defekacji są bezpośrednio związane z czynnikami charakterologicznymi dziecka, a nie z modelem wychowania i zachowaniem rodziców.

Reklama

Pewna część dzieci jest określana jako dzieci mające trudności w treningu defekacji (difficult toilet trainers - DTT). Oznacza to opóźnienie w nabyciu umiejętności prawidłowego korzystania z toalety w celu oddania stolca. Autorzy z Bostonu (USA) przeanalizowali wyniki badań psychologicznych 46 dzieci kierowanych do Kliniki jako dzieci mające trudności z treningiem defekacji (DTT). Porównano ich z 62 dziećmi zdrowymi. Dzieci z grupy DTT charakteryzowały się gorszymi zdolnościami adaptacji do otoczenia (OR: 3.12), bardziej negatywnymi nastrojami (OR: 2.79) i mniejszą wytrwałością (OR: 2.97). Nie było to związane z modelem wychowania i nastawieniem rodziców. Dzieci z grupy DTT miały częściej zaparcia (OR: 3.52). Najczęstszym zachowaniem u dzieci z tej grupy było chowanie się w chwili potrzeby oddawania stolca (74%) i oczekiwanie założenia pampersa aby oddać stolec (37%). Wydaje się, że trudności w treningu defekacji są bezpośrednio związane z czynnikami charakterologicznymi dziecka, a nie z modelem wychowania i zachowaniem rodziców.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pediatrics. 2004 Jun;113(6):1753-7.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze