Zaloguj
Reklama

Czynniki ryzyka związane z posocznicą wywołaną przez Klebsiella pneumoniae (ESBL+)

Autorzy: Kang CI, Kim SH, Kim DM, Park WB, Lee KD, Kim HB, Oh MD, Kim EC, Choe KW.
Czynniki ryzyka związane z posocznicą wywołaną przez Klebsiella pneumoniae (ESBL+)
Fot. medforum
(0)

Czynnikami ryzyka związanymi z zakażeniem Klebsiella pneumoniae są: cewnikowanie dróg moczowych, inne inwazyjne procedury wykonywane w ciągu uprzednich 72 godzin oraz intensywna antybiotykoterapia w ciągu uprzednich 30 dni.

Reklama

Zakażenie Klebsiella pneumoniae jest poważnym schorzeniem zagrażającym życiu. W retrospektywnym badaniu porównano 60 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem krwi szczepem ESBL+ Klebsiella pneumoniae oraz 60 pacjentów stanowiących grupę kontrolną. Czynnikami ryzyka związanymi z zakażeniem Klebsiella pneumoniae były: cewnikowanie dróg moczowych, inne inwazyjne procedury wykonywane w ciągu uprzednich 72 godzin oraz intensywna antybiotykoterapia w ciągu uprzednich 30 dni. Łączna śmiertelność wynosiła 30%, ale w grupie otrzymującej imipenem lub ciprofloksacynę wynosiła jedynie 10,5%.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Infect Control Hosp Epidemiol. 2004 Oct;25(10):860-7.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze