Zaloguj
Reklama

Czynniki rodzinne mają istotny wpływ na odpowiedź na leczenie farmakologiczne dzieci z ADHD

Autorzy: Grizenko N, Kovacina B, Amor LB, Schwartz G, Ter-Stepanian M, Joober R.
Czynniki rodzinne mają istotny wpływ na odpowiedź na leczenie farmakologiczne dzieci z ADHD
Fot. medforum
(0)

Czynniki genetyczne mogą mieć duże znaczenie w kształtowaniu odpowiedzi na leczenie farmakologiczne dzieci z objawami ADHD. Wywiad rodzinny może ujawniać istotne objawy prognostyczne.

Reklama

Wiadomo, że są dzieci z ADHD, które słabo odpowiadają na leczenie farmakologiczne preparatem metylfenidatu. Jak wykazali badacze kanadyjscy dobrą odpowiedź na leczenie metylfenidatem wykazywały znamiennie częściej dzieci, których krewni I stopnia cechowali się występowaniem objawów uważanych za czynniki ryzyka ADHD. Lepszą reakcję na metylfenidat obserwowoano także u pacjentów, których krewni II stopnia demonstrowali cechy zachowań antyspołecznych. Autorzy wnioskują, że czynniki genetyczne mogą mieć duże znaczenie w kształtowaniu odpowiedzi na leczenie farmakologiczne dzieci z objawami ADHD. Wywiad rodzinny może ujawniać istotne objawy prognostyczne dla perspektyw leczenia ADHD u dzieci.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2006 Jan;45(1):47-53.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze