Zaloguj
Reklama

Czym jest astma oskrzelowa?

Astma u dziecka
Fot. ojoimages
Astma u dziecka
(0)

Astma oskrzelowa jest choroba przewlekłą atakująca drogi oddechowe.

Reklama

Charakteryzuje ją przewlekły stan zapalny spowodowany nadreaktywnością oskrzeli, co objawia się kaszlem, świszczącym oddechem, uczuciem duszności i poczuciem ucisku w klatce piersiowej. Objawy te występują najczęściej w nocy i nad ranem.

Astma wywoływana jest przez określone bodźce, implikujące powstanie stanu zapalnego. Klasyfikując astmę można mówić o następujących jej rodzajach. Astma alergiczna inaczej zwaną atopową (zewnątrzpochodną), w 90% wywoływana jest przez czynniki pochodzące z otoczenia. Astma niealergiczna czyli wewnątrzpochodna stanowi około 10% przypadków zachorowań. Przy tej postaci astmy nie określono jednoznacznie jakie działanie mają czynniki zewnętrzne na przebieg czy zaostrzanie się choroby, jednak potwierdzone jest zaostrzanie się objawów astmy w momencie pojawienia się innych schorzeń układu oddechowego.

Wczesna reakcja alergiczna rozpoczyna się 10 do 15 minut po kontakcie z alergenem i objawia się obkurczeniem mięśni gładkich oskrzeli oraz nadmiernym wydzielaniem śluzu. Późna reakcja alergiczna występuje od 4 do 8 godzin po kontakcie z alergenem i pomimo inhalacji obturacja oskrzeli może narastać i utrzymywać się przez wiele godzin.[1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Pediatria. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa.” pod red. A. Radzikowskiego, A. Banaszkiewicz, Warszawa 2008

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze