Zaloguj
Reklama

Czym jest astma oskrzelowa?

Czym jest astma oskrzelowa?
Fot. ojoimages
(0)

Astma oskrzelowa jest choroba przewlekłą atakująca drogi oddechowe.

Reklama

Charakteryzuje ją przewlekły stan zapalny spowodowany nadreaktywnością oskrzeli, co objawia się kaszlem, świszczącym oddechem, uczuciem duszności i poczuciem ucisku w klatce piersiowej. Objawy te występują najczęściej w nocy i nad ranem.

Astma wywoływana jest przez określone bodźce, implikujące powstanie stanu zapalnego. Klasyfikując astmę można mówić o następujących jej rodzajach. Astma alergiczna inaczej zwaną atopową (zewnątrzpochodną), w 90% wywoływana jest przez czynniki pochodzące z otoczenia. Astma niealergiczna czyli wewnątrzpochodna stanowi około 10% przypadków zachorowań. Przy tej postaci astmy nie określono jednoznacznie jakie działanie mają czynniki zewnętrzne na przebieg czy zaostrzanie się choroby, jednak potwierdzone jest zaostrzanie się objawów astmy w momencie pojawienia się innych schorzeń układu oddechowego.

Wczesna reakcja alergiczna rozpoczyna się 10 do 15 minut po kontakcie z alergenem i objawia się obkurczeniem mięśni gładkich oskrzeli oraz nadmiernym wydzielaniem śluzu. Późna reakcja alergiczna występuje od 4 do 8 godzin po kontakcie z alergenem i pomimo inhalacji obturacja oskrzeli może narastać i utrzymywać się przez wiele godzin.[1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Pediatria. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa.” pod red. A. Radzikowskiego, A. Banaszkiewicz, Warszawa 2008

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze