Zaloguj
Reklama

Czy występowanie zapaleń ucha środkowego u rodziców zwiększa ryzyko choroby u dziecka?

Ucho
Fot. medforum
Ucho
(5)

Publikacja ocenia częstość występowania nawracających zapaleń ucha środkowego u dzieci w zależności od wcześniejszego występowania tej choroby u rodziców dziecka.

Reklama

Predyspozycja do wielu chorób jest uwarunkowana genetycznie i wywiad rodzinny pomaga lekarzom w przewidywaniu rozpoznania lub w oszacowaniu ryzyka rozwoju choroby. Cytowana praca laryngologów z Holandii miała na celu oszacowanie częstości występowania nawracających zapaleń ucha środkowego u dzieci w zależności od wcześniejszego występowania tej choroby u rodziców dziecka. Wykazano, że co najmniej dwa incydenty ostrego zapalenia ucha środkowego występowały łącznie u 33% dzieci z badanej grupy. Jeżeli wywiad rodzinny był obciążony zapaleniami ucha u jednego z rodziców, odsetek dzieci z nawracającymi zapaleniami wzrastał do 45%. W podgrupie bez obciążenia rodzinnego odsetek zachorowań na nawracające zapalenia ucha środkowego był mniejszy i wynosił 27%.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Albersen M i wsp.: Is a positive family history predictive for recurrent acute otitis media in children? An evidence-based case report. Otolaryngol Head Neck Surg. 2010 Jan;142(1):31-5.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze