Zaloguj
Reklama

Czy waga urodzeniowa ma wpływ na IQ i osiągnięcia szkolne?

Autorzy: Ewa Kwoka
Więź mamy z dzieckiem
Fot. ojoimages
Więź mamy z dzieckiem
(0)

Bardzo niska waga urodzeniowa ma wpływ na przyszłe umiejętności dziecka takie, jak niektóre umiejętności poznawcze oraz potrzebę kształcenia wyrównawczego. Nie ma natomiast związku ze średnią ocen, a także z poziomem wykształcenia.

Reklama

W badaniu kliniczno-kontrolnym wzięto pod uwagę związek bardzo niskiej wagi urodzeniowej, wcześniactwo oraz wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrostu z IQ, zdolnością neuropoznawczą oraz wynikami w nauce.

Jak wykazały badania osoby urodzone z niską masą urodzeniową w stosunku do osób urodzonych w prawidłowej wadze (grupa kontrolna) wykazały niższe IQ, większą potrzebę zajęć wyrównawczych, a także słabsze zdolności neuropoznawcze.

Natomiast w przypadku ocen oraz poziomu wykształcenia nie zauważono wyraźnych różnic.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Journal Watch

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze