Zaloguj
Reklama

Czy migrena może mieć związek z ASD?

Autorzy: Wilmshurst P. T., Pearson M. J., Nightingale S., Walsh K. P., Morrison W. L.
Czy migrena może mieć związek z ASD?
Fot. medforum
(0)

Przecieki międzyprzedsionkowe dziedziczą się w sposób dominujący, a w niektórych rodzinach istnieje związek z dziedziczeniem migreny z aurą.

Reklama

Celem badania była ocena czy małe przecieki międzyprzedsionkowe (duży przetrwały foramen ovale - PFO) oraz małe ubytki przegrody międzyprzedsionkowej (ASD) są dziedziczne oraz czy odgrywają rolę w dziedziczeniu migreny poprzedzonej aurą. Przeprowadzono ocenę UKG z kontrastem u 71 krewnych 20 probandów (z dużym PFO lub ASD). Stwierdzono, że w przypadku probandów z przeciekiem międzyprzedsionkowym oraz  migreną z aurą, 15 z 21 (71,4%) krewnych pierwszego stopnia z istotnym przeciekiem międzyprzedsionkowym także miało migrenę z aurą w porównaniu do trzech z 14 (21,%) bez istotnego przecieku (P<0,02). Stwierdzono, że przecieki międzyprzedsionkowe dziedziczą się w sposób dominujący oraz, że w niektórych rodzinach istnieje związek z dziedziczeniem migreny z aurą.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Heart 2004;90:1315-1320

Reklama
(0)
Komentarze