Zaloguj
Reklama

Czy karmienie mieszankami sojowymi jest związane z rozwojem alergii na orzeszki ziemne?

Autorzy: Klemola T, Kalimo K, Poussa T, Juntunen-Backman K, Korpela R, Valovirta E, Vanto T.
Czy karmienie mieszankami sojowymi jest związane z rozwojem alergii na orzeszki ziemne?
Fot. medforum
(0)

W piśmiennictwie można spotkać sugestie, że alergia na orzeszki ziemne jest związana ze stosowaniem w żywieniu mieszanek sojowych. W celu zweryfikowania tej hipotezy zespół badaczy z Finlandii przeprowadził bardzo dobrze zaprojektowane badania na grupie 170 dzieci z potwierdzoną alergią na białko mleka krowiego.

Reklama

W piśmiennictwie można spotkać sugestie, że alergia na orzeszki ziemne jest związana ze stosowaniem w żywieniu mieszanek sojowych. W celu zweryfikowania tej hipotezy zespół badaczy z Finlandii przeprowadził bardzo dobrze zaprojektowane badania na grupie 170 dzieci z potwierdzoną alergią na białko mleka krowiego. Dzieci te losowo kwalifikowano do grupy otrzymującej hydrolizat wysokiego stopnia lub mieszankę sojową. Dzieci obserwowano do wieku 4 lat oznaczając u nich specyficzne IgE przeciwko soi i orzeszkom ziemnym oraz oceniając kliniczne objawy alergii. Specyficzne IgE przeciwko orzeszkom wykazano u 21 na 70 dzieci z grupy żywionej mlekiem sojowym i u 17 spośród 69 dzieci żywionych hydrolizatem wysokiego stopnia. Różnica nie była znamienna statystycznie. Co ciekawe, nie wykazano różnic w częstości występowania specyficznych IgE przeciwko soi w obu grupach. Autorzy wnioskują, że żywienie dzieci w pierwszych 2 latach zycia mieszankami sojowymi nie zwiększa ryzyka rozwoju alergii na orzeszki. Ponadto, rozwój alergii na soję jest stosunkowo rzadkim zjawiskiem w tej grupie pacjentów.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pediatr Allergy Immunol. 2005 Dec;16(8):641-6.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze