Zaloguj
Reklama

Czy dzieci unikające spożywania mleka krowiego są bardziej zagrożone złamaniami kości?

Autorzy: Goulding A., Rockel J.E.
Mleko w dieci dziecka
Fot. ojoimages
Mleko w dieci dziecka
(5)

Autorzy stwierdzają w konkluzji, że unikanie spożywania przez dzieci w wieku przedpokwitaniowym mleka predysponuje do złamań kości.

Reklama

Przeanalizowano dokumentację medyczną grupy 50 dzieci (30 dziewcząt i 20 chłopców w wieku 3-13 lat), którzy z przyczyn subiektywnych unikali spożywania mleka krowiego przez dłuższy okres czasu. Większość tych dzieci miała nadwagę (22 z 50). Grupę tą porównano do 1000 dzieci z tego samego miasteczka, w tym samym przedziale wiekowym, które w swojej diecie nie stosowały żadnych ograniczeń. Równocześnie dzieci nie otrzymywały żadnych preparatów wapnia. W grupie „bez mlecznej” stwierdzono: niski poziom wapnia w surowicy krwi oraz zmniejszenie gęstości kości w porównaniu do grupy kontrolnej. Złamania stwierdzono u 22 z badanych 50 dzieci (16 w grupie kontrolnej). Były to najczęściej złamania kości przedramion, spowodowane niewspółmiernie małym urazem. Na podstawie tych obserwacji autorzy wysnuwają wniosek, że unikanie spożywania przez dzieci w wieku przedpokwitaniowym mleka, predysponuje do złamań kości.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J Am Diet Assoc. Feb.2004;104(2): 250-3

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze