Zaloguj
Reklama

Czy częste infekcje w dzieciństwie zapobiegają rozwojowi alergii?

Autorzy: Kramer MS i wsp.
Czy częste infekcje w dzieciństwie zapobiegają rozwojowi alergii?
Fot. medforum
(4)

Dzieci z atopowym zapaleniem skóry lub świszczącym oddechem oraz dzieci bez objawów alergii maja podobną częstość infekcji w pierwszym roku życia.

Reklama

Tak zwana hipoteza higieniczna wiąże częstsze występowanie alergii u dzieci ze zmniejszeniem się częstości infekcji w pierwszym roku życia. Następstwem tego faktu ma być przestawienie odpowiedzi immunologicznej na promocję odpowiedzi alergicznej. W celu weryfikacji tej tezy zespół badaczy kanadyjskich przeprowadził randomizowane badanie kontrolowane na dużej grupie 17046 dzieci. Oceniano u nich częstość występowania infekcji przewodu pokarmowego oraz układu oddechowego, a także częstość atopowego zapalenia skóry i świszczącego oddechu (wheezing). Przyjmując jako punkt końcowy atopowe zapalenie skóry, wcześniejsze infekcje przewodu pokarmowego występowały u 7,4% dzieci w porównaniu do 6,0% w grupie bez alergii [OR=1.27 (0.94-1.72)]. Nie wykazano również różnic w częstości uprzednich infekcji układu oddechowego: 35.2% vs. 32.6% [OR=1.14 (95% CI=0.94-1.37)]. Przyjmując jako punkt końcowy występowanie wheezingu także nie wykazano różnic pomiędzy oboma grupami dzieci (z alergią i bez alergii): wcześniejsze infekcje- 9.8% vs. 7.4% [OR=1.30 (0.60-2.82)]. Wyniki wykonanych badań przemawiają przeciwko istnieniu związku pomiędzy brakiem infekcji w pierwszym roku życia a rozwojem objawów alergii.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Clin Exp Allergy. 2004 May;34(5):753-6.

Adres www źródła:


Reklama
(4)
Komentarze