Zaloguj
Reklama

Częstość występowania zakażenia HCV u nastolatków z zakładów poprawczych

Autorzy: Feldman GM, Sorvillo F, Cole B, Lawrence WA, Mares R.
Częstość występowania zakażenia HCV u nastolatków z zakładów poprawczych
Fot. ojoimages
(5)

Badacze z USA wykonali badania serologiczne 728 nastolatków z zakładu poprawczego z Riverside County. Zakażenie HCV stwierdzono u 2,2% badanych.

Reklama

Znanym czynnikiem ryzyka zakażenia HCV jest stosowanie narkotyków oraz zwiększona aktywność seksualna. Z tego powodu należy oczekiwać wyższej częstości występowania zakażenia w grupach młodzieży z marginesu społecznego. Badacze z USA wykonali badania serologiczne 728 nastolatków z zakładu poprawczego z Riverside County. Zakażenie HCV stwierdzono u 2,2% badanych. Najważniejszym czynnikiem ryzyka zakażenia było stosowanie dożylnych leków i środków odurzających (OR = 10.8; 95% CI 2.6-45.3, P < 0.001), aczkolwiek jak oszacowano jedynie 12% zakażeń można bezpośrednio wiązać z dożylną iniekcją leku.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J Adolesc Health. 2004 Dec;35(6):505-8.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze