Zaloguj
Reklama

Częstość występowania wrodzonej cytomegalii u noworodków wymagających intensywnej terapii

Autorzy: Nagy A, Endreffy E, Streitman K, Pinter S, Pusztai R.
Częstość występowania wrodzonej cytomegalii u noworodków wymagających intensywnej terapii
Fot. Pantherstock
(5)

Wśród dzieci wymagających intensywnej terapii po urodzeniu cytomegalię stwierdza się w 14,7-16,7% przypadków.

Reklama

Autorzy węgierscy opisują częstość występowania wrodzonej cytomegalii  (CMV) u noworodków wymagających intensywnej terapii. Wrodzona cytomegalia jest jedną z głównych przyczyn upośledzenia umysłowego i niedosłuchu u dziecka. Badanie PCR obecności wirusa w próbkach moczu wykonano u 70 noworodków. CMV stwierdzono u 6 (16,7%) z 36 wcześniaków i u 5 (14,7%) z 34 donoszonych noworodków. 1 wcześniak zmarł natomiast pozostałych 10 poddano dalszej obserwacji. U 2 dzieci z grupy noworodków donoszonych nie stwierdzono wzrostu liczby CMV i żadnych objawów klinicznych. Objawowa cytomegalia rozwinęła się u 6 dzieci (4 wcześniaków i 2 donoszonych) u 4 dzieci  było to upośledzenie umysłowe, u 1 niedosłuch, u 2 zez, a u 1 astma oskrzelowa. Noworodki zakażone CMV powinny być poddane ścisłej kontroli, ponieważ umożliwi to natychmiastowe leczenie wynikających z tej infekcji zaburzeń.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • In Vivo. 2004 Nov-Dec;18(6):819-23.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze