Zaloguj
Reklama

Częstość występowania stłuszczenia wątroby u dzieci i młodzieży

Autorzy: Schwimmer JB, Deutsch R, Kahen T, Lavine JE, Stanley C, Behling C.
Częstość występowania stłuszczenia wątroby u dzieci i młodzieży
Fot. medforum
(5)

W ostatnich latach coraz częściej rozpoznaje się także stłuszczenie wątroby, które dotychczas dotyczyło głównie osób dorosłych. Dotyczy to zwłaszcza dzieci z otyłością.

Reklama

Wraz z coraz częstszym występowaniem nieprawidłowych nawyków żywieniowych i otyłości u dzieci i młodzieży, rośnie częstość rozpoznawania powikłań tych schorzeń. Najczęściej są to: miażdżyca i nadciśnienie, upośledzona tolerancja glukozy i cukrzyca oraz powikłania ortopedyczne. W ostatnich latach coraz częściej rozpoznaje się także stłuszczenie wątroby, które dotychczas dotyczyło głównie osób dorosłych. Jak wykazują badania prowadzone w USA, polegające na retrospektywnej analizie bioptatów wątroby u dzieci w wieku od 2 do 19 lat, histologiczne cechy stłuszczenia wątroby da się stwierdzić u średnio 9,6% badanych. Odsetek ten jest najniższy u dzieci poniżej 4 roku życia (0,7%), ale szybko rośnie wraz z wiekiem, osiągając aż 17,3% w grupie wiekowej 15-19 lat. Cytowane badania amerykańskie wykazały ponadto, że istnieją znamienne różnice w częstości występowania stłuszczenia wątroby pomiędzy poszczególnymi rasami. Z nie do końca poznanych przyczyn jest to stan niemal niespotykany u rasy czarnej (zaledwie 1,5% potwierdzeń histologicznych), a relatywnie najczęstszy u latynosów (średnio 11,8%). W grupie dzieci z potwierdzoną otyłością, histologiczne stłuszczenie wątroby stwierdza się aż u 38% pacjentów.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze