Zaloguj
Reklama

Częstość występowania celiakii u krewnych osób z potwierdzoną celiakią

Autorzy: Dolinsek J, Urlep D, Karell K, Partanen J, Micetic-Turk D.
Częstość występowania celiakii u krewnych osób z potwierdzoną celiakią
Fot. Pantherstock
(5)

Wśród krewnych pierwszego stopnia pacjentów z celiakią około 5% ma skąpoobjawową celiakię z zanikiem kosmków i dodatnimi markerami serologicznymi.

Reklama

Celiakia jest chorobą o niewątpliwym uwarunkowaniu genetycznym. Nie jest więc dziwne, że może występować rodzinnie. Autorzy ze Słowenii zbadali dokładnie rodziny 45 pacjentów z potwierdzoną celiakią. Dodatnie markery serologiczne celiakii stwierdzono u 7 spośród 106 badanych krewnych I stopnia (6,6%). Cała siódemka miała typowy dla celiakii układ HLA DQ2 lub DQ8. Pomimo niemal zupełnego braku objawów u 5 (4,72%) krewnych mających dodatnie przeciwciała wykazano także zanik kosmków jelita cienkiego i rozpoznano celiakię. Wśród krewnych pierwszego stopnia pacjentów z celiakią około 5% ma skąpoobjawową celiakię z zanikiem kosmków i dodatnimi markerami serologicznymi.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Wien Klin Wochenschr. 2004;116 Suppl 2:8-12.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze