Zaloguj
Reklama

Charakterystyka oraz następstwa zatrzymania krążenia i oddychania u dzieci

Autorzy: Lopez-Herce J., Garcia C., Dominguez P., Carrillo A., Rodriguez-Nunez A., Calvo C., Delgado M. A
Charakterystyka oraz następstwa zatrzymania krążenia i oddychania u dzieci
Fot. medforum
(0)

Po zatrzymaniu krążenia i oddychania u dzieci przeżycie krótkoterminowe wynosi 60,2%, a przeżycie roczne 33,3%. Najważniejszym wskaźnikiem śmiertelności w grupie dzieci z zatrzymaniem krążenia i oddychania był czas trwania akcji reanimacyjnej powyżej 20 minut.

Reklama

W prospektywnym, wieloośrodkowym badaniu analizie poddano 283 dzieci w wieku od 7 dni do 17 lat, u których zanotowano wystąpienie 311 epizodów zatrzymania krążenia lub oddychania (70 przypadków zatrzymania oddychania, 241 przypadków zatrzymania krążenia). Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia w szpitalu były choroby serca (31%),  a poza szpitalem wypadki (40%). Zatrzymanie krążenia i oddychania przeżyło 60,2% dzieci, a przeżycie roczne wyniosło 33,3%. Przeżycie odległe było istotnie wyższe w grupie dzieci z zatrzymaniem oddychania (70%) w porównaniu do grupy z zatrzymaniem krążenia (21,1%). (P < 0.0001). Najlepszym wskaźnikiem śmiertelności w grupie dzieci z zatrzymaniem krążenia i oddychania był czas trwania akcji reanimacyjnej powyżej 20 minut.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Resuscitation.Vol. 63 (3), December 2004, 311-320

Reklama
(0)
Komentarze