Zaloguj
Reklama

Badania narażenia na ołów u dzieci z aglomeracji śląskiej

Autorzy: Joanna Kasznia-Kocot, Dorota Jarosińska, Iwona Sakowska-Maliszewska, Maja Muszyńska-Graca
Badania narażenia na ołów u dzieci z aglomeracji śląskiej
Fot. medforum
(5)

Pomimo wyraźnej poprawy stanu środowiska na Śląsku narażenie dzieci na skażenie ołowiem nadal pozostaje problemem u dość dużego odsetka dzieci w aglomeracji katowickiej.

Reklama

W 1993 roku Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego (IMPiZŚ) w Sosnowcu wdrożył program zapobiegania środowiskowemu zatruciu ołowiem u dzieci w województwie katowickim. Badaniami objęto ponad 14 000 dzieci 3-7 letnich zamieszkałych w obrębie aglomeracji śląskiej. Średnie stężenia ołowiu w latach 1993-2000 w poszczególnych miastach wynosiło od 5,9 do 8,3 ug/dl, a odsetek dzieci z podwyższonymi stężeniami ołowiu wynosił ok. 13%, przy czym w kolejnych latach obserwowano powolne obniżanie się tych wartości. W grupie dzieci objętych opieką przychodni, przeważały dzieci z umiarkowanie podwyższonymi stężeniami ołowiu (od 10 do ok. 25 ug/dl). Pomimo wyraźnej poprawy stanu środowiska na Śląsku narażenie dzieci na skażenie ołowiem nadal pozostaje problemem u dość dużego odsetka dzieci w aglomeracji katowickiej.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • dr med. Jarosław Kwiecień, specjalista pediatra, adiunkt I Katedry Pediatrii w Zabrzu Śląskiej AM

Źródło tekstu:

  • Materiały naukowe XXVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Pediatrów, Rzeszów, 16-18.06.2005

Reklama
(5)
Komentarze