Zaloguj
Reklama

Astma oskrzelowa sprzyja małej aktywności fizycznej i nadwadze u dzieci

Autorzy: Glazebrook C, McPherson AC, Macdonald IA, Swift JA, Ramsay C, Newbould R, Smyth A.
Astma oskrzelowa sprzyja małej aktywności fizycznej i nadwadze u dzieci
Fot. ojoimages
(5)

Dzieci z astmą mają znamiennie wyższe BMI, znamiennie wyższy odsetek otyłości oraz znamiennie mniej codziennej aktywności fizycznej. W większości przypadków ograniczanie aktywności fizycznej w tej grupie dzieci jest nieuzasadnione.

Reklama

W realiach europejskich poczatku XXI wieku, astma oskrzelowa może być bardzo skutecznie kontrolowana lekami wziewnymi lub doustnymi. Olbrzymia większość dzieci z astmą może funkcjonować w społeczeństwie tak samo jak ich zdrowi rówieśnicy. Dotyczy to także wysiłku fizycznego. Niestety nadal rozpoznanie astmy stygmatyzuje dziecko, powodując ograniczenie jego aktywności fizycznej, co sprzyja otyłości i alienuje dziecko z grupy rówieśniczej. Potwierdzają to badania epidemiologiczne opublikowane w grudniowym numerze miesięcznika "Pediatrics". Badania te, prowadzone wśród dzieci w wieku 7-14 lat, wykazały, że dzieci z astmą mają znamiennie wyższe BMI (20.78 vs 18.82), znamiennie wyższy odsetek otyłości (21.4% vs 6.6%) oraz znamiennie mniej codziennej aktywności fizycznej. Aż 60,7% rodziców dzieci z astmą i 66,1% samych pacjentów przyznaje się do świadomego ograniczania aktywności fizycznej, spowodowanego rozpoznaniem astmy jako przewlekłej choroby.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pediatrics. 2006 Dec;118(6):2443-9.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze