Zaloguj
Reklama

Analiza kliniczna stanu zdrowia dzieci z częstymi złamaniami kości

Analiza kliniczna stanu zdrowia dzieci z częstymi złamaniami kości
Fot. medforum
(4)

W porównaniu z grupą kontrolną wykazano, że dzieci z częstymi złamaniami w wywiadzie mają znamiennie większą częstość hiperkalciurii związanej z zaburzeniami densytometrycznymi.

Reklama

Zbadano stan zdrowia 68 dzieci, u których w wywiadzie zidentyfikowano co najmniej 2 złamania kości nie spowodowane dużym urazem mechanicznym. U większości badanych dzieci nie stwierdzono istotnych patologii zdrowotnych, ale w porównaniu z grupą kontrolną wykazano, że dzieci z częstymi złamaniami w wywiadzie mają znamiennie większą częstość hiperkalciurii związanej z zaburzeniami densytometrycznymi (obniżenie wskaźnika z-score). U pacjentów z częstymi złamaniami wskazany jest szczegółowy wywiad dietetyczny z oceną spożycia wapnia i witaminy D oraz ocena wydalania wapnia z moczem z ewentualnym badaniem densytometrycznym oraz leczeniem ukierunkowanym na zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Olney RC, Mazur JM, Pike LM i wsp.: Pediatrics. 2008 May;121(5):890-7.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze