Zaloguj
Reklama

Amerykański standard szczepień ochronnych dzieci - zalecenia na rok 2007

Amerykański standard szczepień ochronnych dzieci - zalecenia na rok 2007
Fot. medforum
(1)

Przedstawiono obowiązujące w roku 2007 zalecenia American Academy of Pediatrics, dotyczące optymalnego kształtu kalendarza szczepień ochronnych. Podkreślono różnice w stosunku do polskiego kalendarza szczepień obowiązkowych.

Reklama

Zakres szczepień zalecanych jako standardowe dla każdego dziecka, jest w USA wyraźnie szerszy niż w naszym kraju. Jest to wypadkową dwóch czynników. Po pierwsze, w USA dużo większe są nakłady na ochronę zdrowia, co pozwala na refundowanie przez ubezpieczyciela najnowocześniejszych szczepionek. Po drugie, w USA bardzo promowane są działania przynoszące korzyści ekonomiczne dla systemu ubezpieczeń zdrowotnych, a szczepienia ochronne są jednym z działań przynoszących realne, duże oszczędności i korzyści zdrowotne, liczone w skali całego społeczeństwa.

W USA istnieje też bardzo rygorystyczny system nadzoru nad działaniami niepożądanymi, co sprawia, że szczepionki zarejestrowane jako rutynowo zalecane, są bardzo dokładnie zbadane, a korzyści z ich stosowania znacząco przewyższają ewentualne ryzyko.

Z tego powodu rekomendowany przez American Academy of Pediatrics (AAP), Advisory Committee on Immunization Practice (ACIP) oraz Centers for Disease Control and Prevention (CDC), amerykański schemat zalecanych szczepień ochronnych można z dużym prawdopodobieństwem uznać za schemat optymalny z punktu widzenia zarówno ekonomii ochrony zdrowia jak i aktualnych badań naukowych.

Zastosowanie takiego schematu u dziecka w Polsce jest oczywiście związane z koniecznością poniesienia przez pacjenta dużych nakładów na pełnopłatne szczepionki spoza listy szczepień refundowanych przez NFZ. Wydaje się jednak, że warto zapoznać się z poniższym schematem i informować pacjentów o możliwościach szczepień dodatkowych. Istnieje coraz większa grupa świadomych i dobrze sytuowanych rodziców, którzy docenią taką wiedzę lekarza.

Schorzenia, przeciwko którym zaleca się szczepienie wszystkich zdrowych dzieci w USA w roku 2007

1) Błonica, tężec, krztusiec - szczepionka DTP

Schemat podobny jak w naszym kraju, ale z jedną zasadniczą różnicą. Ze względu na narastającą liczbę zachorowań na krztusiec u nastolatków i dorosłych, w USA zaleca się powszechne stosowanie drugiej dawki przypominającej szczepionką TDaP u dzieci w wieku 11-18 lat. Służą do tego specjalne szczepionki o zmniejszonym ryzyku działań ubocznych, zarejestrowane do stosowania u nastolatków i dorosłych: BOOSTRIX i ADACEL (niedostępne w Polsce). Oczywiście wszystkie szczepienia podstawowe DTP (2, 4, 6 miesiąc i 16-18 miesiąc życia) są wykonywane szczepionkami acellularnymi, a najczęściej szczepionkami skojarzonymi z HiB, IPV i HBV.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Forum Pediatryczne

Kategorie ATC:


Reklama
(1)
Komentarze