Zaloguj
Reklama

Aktywność fizyczna dzieci i nastolatków z padaczką w porównaniu z ich rówieśnikami bez padaczki

Autorzy: Wong J, Wirrell E
Aktywność fizyczna dzieci i nastolatków z padaczką w porównaniu z ich rówieśnikami bez padaczki
Fot. ojoimages
(5)

Dzieci z padaczką uczestniczą w zajęciach fizycznych rzadziej niż ich zdrowe rodzeństwo oraz częściej prezentują nadwagę.

Reklama

Celem badania było ustalenie czy dzieci i nastolatki z padaczką uczestniczą w zajęciach fizycznych oraz czy ich BMI jest wyższy niż u ich rodzeństwa bez padaczki, a także czy specyficzne dla padaczki czynniki ograniczają ich aktywność fizyczną. Badano dzieci w wieku 5-17 lat z historią padaczki trwającą powyżej 3 miesięcy, ilorazem rozwoju powyżej 80, bez znacznych deficytów ruchowych i dotyczących narządów zmysłów oraz posiadających co najmniej jedną siostrę lub brata w podobnym wieku nie chorujących na padaczkę. Dzieci z padaczką uczestniczyły w zajęciach fizycznych rzadziej niż ich zdrowe rodzeństwo oraz częściej prezentowały nadwagę. Zaznaczyła się także tendencja do zmniejszenia aktywności fizycznej u dzieci z większą liczbą napadów oraz otrzymujących większą liczbę leków przeciwpadaczkowych . Autorzy sugerują wprowadzenie programu promującego aktywność fizyczna u dzieci i adolescentów z padaczką w celu poprawy ich funkcjonowania fizycznego, psychicznego oraz społecznego.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Epilepsia 2006, 47(3): 631-9

Reklama
(5)
Komentarze