Zaloguj
Reklama

Przedawkowanie witaminy D - przyczyny, objawy, diagnoza, leczenie

Autorzy: Redakcja
Tabletki
Fot. ojoimages
Tabletki
(3)
Reklama

Z objawami przedawkowania witaminy D3 możemy mieć do czynienia w kilku sytuacjach.

Objawy i przebieg przedawkowania witaminy D

Objawy przedawkowania witaminy D3

Przedawkowanie witaminy D3 - objawy:

  • dawka witaminy D3 została niewłaściwie dostosowana do potrzeb dziecka (zastosowano zbyt wysokie dawki preparatów lub nie uwzględniono zawartości witaminy D3 w mieszankach mlecznych czy innych preparatach wielowitaminowych)
  •  występuje nadwrażliwość na podawaną witaminę D3.

Objawy przedawkowania witaminy D3 są związane ze skutkami podwyższonego poziomu wapnia w surowicy krwi, czyli hiperkalcemii. Początkowo występują głównie objawy mało swoiste.

Stwierdza się brak apetytu, wymioty, zaparcia, słabe przyrosty masy ciała, zaburzenia neurologiczne (obniżone napięcie mięśniowe, wygórowane odruchy głębokie, nadpobudliwość, rzadko śpiączkę czy drgawki), wielomocz, wzmożone pragnienie, powiększenie wątroby i śledziony.

Może ujawnić się nadciśnienie tętnicze. W bardziej zaawansowanych przypadkach może wystąpić kamica układu moczowego aż do wapnicy nerek (związana z wydalaniem dużych ilości wapnia z moczem) oraz zwapnienia w tkankach miękkich. Ponadto stwierdza się zmiany w układzie kostnym pod postacią uogólnionej demineralizacji kośćca.

Istnieje także możliwość błędnego przyporządkowania objawów takich jak rozmiękanie kości potylicy do objawów wstępnych krzywicy i stosowanie dawek leczniczych witaminy D3, podczas gdy objawy te u zdrowego, donoszonego, karmionego sztucznie niemowlęcia są zwykle spowodowane nadmiarem fosforanów w diecie.

Witaminy D3 nie należy stosować u pacjentów z hiperkalcemią (podwyższony poziom wapnia w surowicy krwi) oraz kamicą nerkową. Ostrożność w podawaniu witaminy D3 zaleca się u pacjentów stosujących leki moczopędne i unieruchomionych.

Kiedy udać się do lekarza i leczyć przedawkowanie witaminy D

W razie przedawkowania lub nadwrażliwości na witaminę D należy odstawić witaminę D i preparaty wapnia, jeżeli je podawano. W uzasadnionych przypadkach podaje się leki celem przyspieszenia metabolizmu witaminy D. Wszystkie te zalecenia wymagają konsultacji z lekarzem i wykonania badań laboratoryjnych.

Leczenie przedawkowania witaminy D

Ze względu na możliwość przedawkowania sposób podawania witaminy D3 powinien zostać uzgodniony z lekarzem z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. W przypadku konieczności stosowania dawek leczniczych konieczna jest systematyczna ocena kliniczna oraz okresowe badania biochemiczne.

Piśmiennictwo

Bibliografia:

  1. M.Krawczyński „Propedeutyka pediatrii” Wydawnictwo Medyczne PZWL Warszawa 2002
  2. A.Dobrzańska, J.Ryżko(red) „Pediatria” Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner Wrocław 2005

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(3)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze