Zaloguj
Reklama

Preparaty typu HA - mieszanki mlekozastępcze u dziecka z alergią

Picie mleka
Fot. ojoimages
Picie mleka
(4)
Reklama

Mieszanki typu HA (hypoantygenowe) są preparatami powstałymi na bazie mleka krowiego, w których białko zostało poddane częściowej hydrolizie (rozkładowi), tak aby zmniejszyć alergizujące działanie mleka krowiego.

Preparaty typu HA - Objawy i przebieg

Preparaty typu HA są dostępne bez recepty. Można je kupić w większości supermarketów lub w aptekach. Na rynku dostępne są liczne preparaty z tej grupy, np. Bebiko HA, Bebilon HA, Enfamil HA, Nan HA. Mleka typu HA są częściowo pozbawione właściwości alergizujących.

Niecałkowita hydroliza białka powoduje, że odsetek tzw. dużych peptydów, to znaczy cząstek białek mleka krowiego, mających właściwości uczulające, jest w nich stosunkowo wysoki (około 30%). Z tego powodu mieszanki HA nie nadają się do leczenia dzieci, u których wystąpiły już jakiekolwiek objawy alergii na białka mleka krowiego. W takich sytuacjach należy zastosować tzw. hydrolizaty wysokiego stopnia (kazeinowe lub serwatkowe), w których zawartość dużych peptydów jest zredukowana do poziomu 3-7%.

Mleko HA nadaje się natomiast do profilaktycznego stosowania u dzieci zdrowych, ale pochodzących z rodzin obciążonych alergią. Zaletą mleka HA (wynikającą z niecałkowitej hydrolizy białka) jest ich dobry smak, zbliżony do smaku normalnego mleka oraz stosunkowo niska cena.

Kiedy udać się do lekarza i leczyć

W przypadku istnienia rodzinnego obciążenia alergią (objawy choroby alergicznej u obojga rodziców, nasilone objawy alergii u matki, lub występowanie choroby alergicznej u matki oraz u jednego z rodzeństwa) skontaktuj się z lekarzem w celu ustalenia zasad postępowania profilaktycznego. W momencie gdy konieczne będzie włączenie dokarmiania mlekiem modyfikowanym lekarz zaleci włączenie odpowiedniego preparatu. Może to być preparat HA, aczkolwiek istnieją doniesienia, że bardziej skuteczna może być profilaktyka z zastosowaniem hydrolizatów wysokiego stopnia.

Decyzję jaki preparat zastosować musi podjąć lekarz na podstawie analizy stanu dziecka oraz rozeznania objawów i chorób występujących w danej rodzinie. Nie ma aktualnie jednoznacznych zaleceń w tym zakresie. Trwają badania mające na celu ostateczne potwierdzenie która grupa preparatów jest najskuteczniejsza w profilaktyce alergii u dzieci z tzw. grup ryzyka. Wydaje się logiczne, że im bardziej rodzina jest obciążona chorobami atopowymi, tym bardziej restrykcyjna powinna być profilaktyka, ale nadal brak jasnych dowodów na poparcie tej tezy.

Preparaty typu HA - Leczenie

Kluczowe jest jak najdłuższe utrzymanie karmienia naturalnego z ograniczeniem spożycia przez matkę pokarmów silnie alergizujących, które mogłyby przenikać do mleka. Wiadomo, że objawy u dzieci powoduje najczęściej spożywanie przez matkę następujących produktów: pełne mleko krowie, jajka, cytrusy, czekolada, orzechy. Przy zadowalającej laktacji należy zalecić wyłączne karmienie piersią nawet do 6 miesiąca życia. Nie należy samodzielnie (bez konsultacji z lekarzem) włączać do żywienia dziecka preparatów HA. Do ich zastosowania powinny być spełnione konkretne warunki.

Przykładowo:

u dziecka zdrowego i nieobciążonego rodzinnie żywienie mlekiem HA jest bezzasadne. Z kolei u dziecka z objawami choroby, lub z dużym obciążeniem rodzinnym, będzie to postępowanie dalece niewystarczające.

Piśmiennictwo

Bibliografia:

"Alergia i nietolerancja pokarmowa" Stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów pod Kierownictwem Prof. Macieja Kaczmarskiego, Sympozjum 1/97 (wyd. Unimed)

"Standardy postępowania oraz zasady prawidłowego żywienia w alergii i nietolerancji pokarmowej u dzieci i młodzieży" Czerwionka-Szaflarska M., Kaczmarski M., Socha J., Wąsowska-Królikowska K. Wydawnictwo Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000.

Socha J. (red.) "Żywienie dzieci zdrowych i chorych", PZWL, Warszawa 1998

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(4)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze