Zaloguj
Reklama

Pneumokoki - co zwiększa ryzyko choroby?

Dystans
Fot. Pantherstock
Dystans
(4)
Reklama

Streptococcus pneumoniae jest bakterią nazywaną potocznie pneumokokiem. Kolonizuje ona drogi oddechowe wielu dzieci. W sprzyjających okolicznościach może spowodować powstanie tzw. choroby inwazyjnej, czyli zagrażającego życiu, poważnego zakażenia.

Objawy i przebieg

Zakażenia pneumokokowe przebiegają w postaci zlokalizowanej, jako zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, lub zapalenie płuc, albo w postaci poważnej uogólnionej choroby inwazyjnej, takiej jak posocznica, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, czy ropne zapalenie stawów. Zakażenia pneumokokowe występują szczególnie często w tzw. grupach ryzyka, które powinny być objęte szczególną ochroną, w tym ewentualnymi szczepieniami ochronnymi.

Kiedy udać się do lekarza

Porozmawiaj ze swoim pediatrą lub lekarzem rodzinnym, jeżeli Twoje dziecko należy do grupy ryzyka poważnych zakażeń pneumokokowych. Do takiej grupy zalicza się:

  • dzieci poniżej 2 roku życia
  • dzieci poniżej 5 roku życia uczęszczające do żłobka, przedszkola, zwłaszcza jeżeli są narażone na bierne palenie tytoniu
  • dzieci przebywające w ośrodkach opiekuńczych lub w złych warunkach środowiskowych (duża liczba domowników na małej przestrzeni)
  • dzieci z zaburzeniami odporności
  • dzieci z przewlekłymi chorobami takimi jak zespół nerczycowy, niewydolność nerek, cukrzyca, przewlekłe choroby płuc (za wyjątkiem astmy)

Leczenie

W postępowaniu domowym szczególną uwagę należy zwrócić na zakaz palenia tytoniu w otoczeniu dziecka.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze